Jak porównać dwie wersje dokumentu Word?

Problem:
Jak porównać dwie wersje dokumentu Word?
 
Jeśli z danym dokumentem pracuje kilka osób, dokonuje w nim zmian i akceptuje je, możemy mieć trudności z dostrzeżeniem, co zostało zmienione. Word oferuje możliwość porównania dwóch wersji tego samego dokumentu – zostanie utworzony nowy dokument, gdzie wszystkie różnice są podkreślone na czerwono. 
 
Rozwiązanie:
Porównanie dwóch wersji pliku jest jednym z narzędzi recenzowania.
 
Przechodzimy na kartę Recenzja. Wybieramy sekcję Porównywanie. Klikamy na formant Porównaj. Z listy opcji wybieramy Porównaj…
 
Pojawia się okno dialogowe Porównywanie dokumentów. Musimy wskazać dokumenty do porównania – Oryginalny dokument i Skorygowany dokument. Klikamy na strzałkę obok pola listy.
 
Jeśli dany dokument był ostatnio otwierany przewijamy suwakiem w dół aż znajdziemy pożądaną nazwę (u nas: Problem).
 
 
Jeśli dokument nie był otwierany zaznaczamy Przeglądaj lub klikamy symbol folderu obok pola listy.
 
 
Pojawia się systemowe okno Otwieranie, w którym wybieramy plik z odpowiedniej lokalizacji (u nas: Problem1). Klikamy Otwórz. Zostajemy przekierowani ponownie do okna Porównywanie. Możemy tu jeszcze ustawić Etykietę, którą będą oznaczane poprawki, np. swoje inicjały TE.
 
 
Teraz wystarczy kliknąć OK i zostanie stworzony nowy dokument z wyróżnionymi na czerwono zmianami.
 
 
Taką wersję również możemy zapisać lub wydrukować, na przykład po to, by przedyskutować dokonane zmiany w czasie spotkania.

Zobacz również:

Jak włączyć numerowanie wierszy?
Jak wstawić symbol lub znak specjalny?
Co zrobić, kiedy zmieniamy treść dokumentu po wygenerowaniu spisu treści?
Włączanie tworzenia notki
Jak przejrzeć zmiany naniesione przez konkretnego recenzenta?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady