Jak posortować miesiące w Excelu?

Problem:
Jak posortować miesiące w Excelu?

Sortowanie w Excelu to nie tylko opcja od A do Z i na odwrót. Można także uporządkować ciągi danych według bardziej skomplikowanych zasad. Funkcję Sortuj można wykorzystać np. do posortowania miesięcy – np. od stycznia do grudnia.


Rozwiązanie:


Aby cokolwiek „uporządkować” najlepiej użyć formantu Sortuj i Filtruj. Najpierw zaznaczamy zakres komórek które zawierają nazwy miesięcy. Potem przechodzimy do karty Narzędzia główne. Wybieramy sekcję Edycja. Odnajdujemy formant Sortuj i Filtruj, z charakterystycznym „lejkiem”.

Klikamy na strzałkę na dole aby rozwinąć listę opcji. Wybieramy Sortowanie niestandardowe, które pozwala ustawić inne opcje sortowania.

Następnie pojawi się nam okno dialogowe Sortowanie. Dwa pierwsze argumenty Kolumna, Sortowanie pozostawiamy bez zmian natomiast z trzeciej listy rozwijanej wybieramy ostatnią opcję:  Lista niestandardowa.

Otwiera się kolejne okno dialogowe Listy niestandardowe, gdzie standardowo znajdują sie listy dni tygodni oraz miesięcy. Można dodać tam również własne listy za pomocą przycisku Dodaj

My jednak wybierzemy jedno z gotowych zestawień.

Klikamy na linijkę zawierającą listę miesięcy. Istnieją dwie możliwości: są to albo pełne nazwy: Styczeń, Luty, itd. albo skrócone sty, lut, itd. Wybieramy tę, która odpowiada formatem naszym nazwom. 
Ponownie pojawia się okno Sortowanie. Tym razem wystarczy już tylko potwierdzić przyciskiem OK.
Miesiące w zaznaczonym zakresie zostały uporządkowane według wybranej kolejności!

Inne możliwości sortowania to:

  • sortuj od A do Z (liczby porządkuje od najmniejszej do najwiekszej)
  • sortuj od Z do A (liczby porządkuje od największej do najmniejszej)
  • filtrowanie – wyszukuje dane o zadanej wartości

Zobacz również:

Jak ukryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Jak odkryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Jak nadać nazwy zakresom danych?
Jak zsumować dane z kilku arkuszy (konsolidacja)?
Jak stworzyć drzewo genealogiczne?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady