Jak recenzować prezentację za pomocą komentarzy?

Niekiedy odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za stworzenie prezentacji w programie PowerPoint, ale również za jej korektę oraz sprawdzenie. Czasami są to poprawki dotyczące merytoryki oraz treści, a czasem jedynie wyglądu prezentacji.

Jeśli nie chcemy samodzielnie nanosić poprawek albo chcemy jedynie przekazać sugestie dotyczące pewnych kwestii w danej prezentacji, możemy do slajdów dodać komentarze. Komentarze pozwalają na zawarcie dłuższego tekstu bez zmiany wyglądu prezentacji oraz zakłócania jej ogólnego odbioru.

Rozwiązanie:

Aby dodać nowy komentarz do prezentacji, należy wejść w zakładkę Recenzja, a następnie wybrać pole „Nowy komentarz”.  Komentarz zostanie dodany do bieżącego slajdu.

nowy komentarz

Otworzy się nowe okno, w którym można wpisać treść komentarza. Komentarze zostaną kolejno ponumerowane oraz dodane jako małe okienka, których treść widać po najechaniu na nie. Po usunięciu komentarza numeracja nie cofa się, tj. numer zostaje po prostu usunięty, a kolejny komentarz dostaje kolejny numer.

recenzowanie

Każdy z komentarzy można edytować po najechaniu na niego, a następnie wybraniu przycisku „Edytuj komentarz” (1). Jeśli w prezentacji jest więcej komentarzy, można przeglądać je za pomocą przycisków „Poprzedni” (2) oraz „Następny” (3).

recenzowanie

Komentarze można również usuwać. Po wybraniu przycisku „Usuń” pojawi się rozwijana lista. Opcja „Usuń” (1) usuwa jeden konkretny, zaznaczony komentarz. Opcja „Usuń całą adiustację na bieżącym slajdzie” (2) usuwa wszystkie komentarze z bieżącego slajdu. Opcja „Usuń całą adiustację tej prezentacji” (3) usuwa wszystkie komentarze z całej prezentacji.

recenzowanie

Zobacz również:

Jak równo ustawić obiekty na slajdzie?
Jak dodać nowy slajd?
Jak dodawać ścieżkę ruchu w slajdzie?
Jak wstawić gotowe kształty do slajdu?
Jak edytować osie wykresu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady