Jak rozbić tekst, aby każda litera była w osobnej komórce?

Problem:
Jak rozbić tekst, aby każda litera była w osobnej komórce?

Rozbicie tekstu na osobne kolumny, czyli umieszczenie liter w kolejnych komórkach w poziomie, może być elementem dekoracyjnym. Tę samą metodę możemy też praktyczniej wykorzystać do rozbicia, np. kolumny Imię i Nazwisko na dwie oddzielne obok siebie.

Rozwiązanie:


Aby uzyskać rozstrzelenie tekstu w obrębie wiersza należy użyć formantu Tekst jako kolumny.

Zaznacz komórkę zawierającą tekst do podzielenia. Przejdź na kartę Dane i odszukaj sekcję Narzędzia danych, a następnie wybierz formant Tekst jako kolumny.

Pojawi się okno dialogowe Kreator konwersji tekstu na kolumny.

Kreator pomoże nam w 3 krokach, w prosty sposób, podzielić tekst na kolumny.

W kroku pierwszym zaznaczamy opcję Stała szerokość. Klikamy Dalej.

W kroku drugim ustalamy linie podziału tekstu. Części utworzone za pomocą tych linii zostaną kolejno umieszczone w komórkach obok siebie. My chcemy mieć linię podziału po każdej literze – tak, aby każda była w osobnej komórce.

Linię podziału tworzymy klikając jeden raz lewy przycisk myszy w wybranym miejscu. Klikamy Dalej.

W trzecim kroku wybieramy format danych, jakie mają mieć nowoutworzone kolumny.
Najlepiej zostawić domyślnie ustawiony format Ogólne. Wówczas Excel sam rozpozna, jaki typ danych jest w komórce i odpowiednio go ustawi.

Następnie klikamy Zakończ.

W tym momencie tekst zostaje rozstrzelony na kilka kolumn – z każdą literą w oddzielnej komórce.

Pamiętajmy, że rozdzielenie dotyczy tylko bieżącego wiersza. Dane w wierszach poniżej, lub powyżej nie ulegną zmianie i nigdzie się nie przesuną.

Zobacz również:

Jak szybko policzyć sumę?
Jak ustawić tło arkusza?
Jak stworzyć formułę z łamaną linią (Enterem)?
Jak wydrukować ciekawą tabliczkę mnożenia dla dziecka?
Jak adresować prawidłowo komórki (adresowanie względne, bezwzględne i mieszane)?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady