Jak scalić komórki w Excelu?

Problem:
Jak scalić komórki w Excelu?

Jeśli chcemy połączyć dwie sąsiadujące komórki tak aby tworzyły jedną można je scalić. Tak powstała komórka zachowuje się jak jedna komórka – można do niej wpisać treść, formułę lub ją normalnie formatować. Jedyna różnica jest taka że zajmuje „więcej miejsca”. Scalenie komórek jest często wykorzystywane przy tworzeniu nagłówka dla kilku kolumn oraz przy tworzeniu nagłówków tabel.Rozwiązanie
:

Aby scalić komórki zaznaczamy 2 (lub więcej) sąsiadujących ze sobą komórek. Przechodzimy do karty Narzędzia główne. Wybieramy sekcję Czcionka. Odnajdujemy formant Scal i wyśrodkuj.

Domyślnie działa opcja Scal i wyśrodkuj – która połączy komórki, a ich zawartość wyśrodkuje.
Można jednak wybrać także inne:

  • scal wszystkie – scali komórki w obrębie jednego wiersza,
  • scal komórki – scali zakres komórek w jedną, bez wyśrodkowania,
  • rozdziel komórki – rozłączy scalone uprzednio komórki,

Przy scalaniu komórek, z których każda posiada jakąś wartość otrzymamy komunikat:

Oznacza to, że zostaną zachowane wartości z lewego górnego rogu zakresu. Jeśli odpowiada nam to rozwiązanie klikamy OK i komórki ulegają scaleniu.

Formant Scal komórki można także znaleźć w menu podręcznym myszy. Aby go wykorzystać wystarczą dwa kliknięcia myszy. Najpierw prawy przycisk żeby wywołać menu, a potem lewym przyciskiem na formant scal i wyśrodkuj.

 Używając menu podręcznego nie mamy jednak do wyboru żadnych więcej opcji. 

Zobacz również:

Jak zmienić obszar wydruku?
Jak utworzyć histogram w Excelu?
Jak sprawdzić zgodność pliku podczas zapisywania w starszej wersji?
Jak zmienić kierunek tekstu w komórkach?
Jak wstawić hiperłącze do pliku?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady