Jak skopiować arkusz?

Problem:
Jak skopiować arkusz?

Jeśli chcemy przenieść dane z jednego pliku możemy posłużyć się kopiowaniem arkusza. Operacja ta jest o tyle korzystna, że przenosi nie tylko zawartość komórek (jak zwykłe kopiowanie zakresu komórki), ale także ich formatowanie. W ten sposób nie tracimy żadnych informacji przy przenoszeniu i łatwiej nam wykorzystać takie dane w dalszej pracy, bo możemy np. zachować wygląd tabel czy schematy.

Rozwiązanie:


Aby skorzystać z danych umieszczonych w arkuszu możemy skopiować go w całości z formatowaniem do innego pliku. Unikniemy w ten sposób zaznaczania wielkich zakresów i specjalnego kopiowania.
Najpierw należy otworzyć oba skoroszyty: źródłowy (ten, z którego kopiujemy) i docelowy (ten, do którego trafia arkusz).

Klikając na kartę z nazwą (na dole okna) zaznaczamy arkusz, który chcemy skopiować. Możliwe jest kopiowanie tylko jednego arkusza „na raz”. Naciskamy prawy przycisk myszy. Wyświetli się nam menu podręczne, gdzie klikamy opcję Przenieś lub kopiuj.

Pojawia się okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie. W polu Do skoroszytu wybieramy nazwę skoroszytu, do którego chcemy skopiować dany arkusz. Do wyboru mamy:

  • Nazwy otwartych skoroszytów,
  • Nowy Arkusz – skopiuje do nowego arkusza danego Skoroszytu,
  • Nowy Skoroszyt – otworzy nowy skoroszyt i skopiuje do niego.

W polu Przed arkuszem możemy wybrać umiejscowienie skopiowanego arkusza. Wyświetlają się tu wszystkie istniejące w skoroszycie arkusze oraz dodatkowa opcja Przenieś na koniec

Klikamy nazwę arkusza, przed którym ma być wklejona kopia, a następnie zaznaczamy opcję Utwórz kopię.

Uwaga: Przy kopiowaniu należy koniecznie pamiętać, aby zaznaczyć okienko wyboru Utwórz kopię, w przeciwnym wypadku dany arkusz zostanie przeniesiony, a więc zniknie ze skoroszytu źródłowego!

Zobacz również:

Jak stworzyć identyfikator dla pracownika?
Jak zmienić układ wykresu (dodawanie tytułów)?
Jak wstawić hiperłącze do pliku?
Jak zmienić kolumnę w wiersz (i odwrotnie)?
Jak sformatować obrazek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady