Jak skopiować wartość bez kopiowania formuły?

Problem:
Jak skopiować wartość bez kopiowania formuły?

Wartość komórki w Excelu jest ciągle obliczana na nowo. Jeśli istnieje możliwość, że dane służące do jej obliczenia się zmienią a my chcemy zachować aktualny wynik obliczeń dobrze jest go skopiować.

Pokażę tu jak użyć opcji Wklej specjalnie aby skopiować tylko sam wynik obliczeń, bez kopiowania formuły obliczającej.Rozwiązanie:


Mamy w arkuszu cenę i marżę produktu, które po dodaniu tworzą cenę do zapłaty dla klienta. Naszym zadaniem jest zarchiwizować kwotę do zapłaty. Musimy ją więc skopiować i wkleić, np. w innym arkuszu tak, aby nie uległa zmianie gdy w przyszłości zmienimy cenę lub marżę w naszym bieżącym arkuszu. Jak tego dokonać? Należy skopiować samą wartość komórki.

Zaznaczamy zakres komórek, które chcemy skopiować. Klikamy Ctrl+C lub formant Kopiuj na karcie Narzędzia główne w sekcji Edycja.

Przechodzimy do komórki docelowej i klikamy prawy przycisk myszy. Z menu podręcznego wybieramy opcję Wklej specjalnie.

Pokaże się okno dialogowe Wklejanie specjalne.

W części Wklej mamy do wyboru to co chcemy skopiować, np. Formatowanie, Wartości, Formuły, Szerokości kolumn, itp.

Zaznaczamy 3. opcję w pierwszej kolumnie: WartościW części Operacje pozostawiamy zaznaczenie Brak (bez zmian). 

 Gdybyśmy wklejali do komórek, które nie są puste można tutaj także zaznaczyć jedną z opcji:

  • Dodaj – doda wartości ze schowka (skopiowane) do wartości wpisanych w komórkach.
  • Odejmij – odejmie wartości ze schowka od wartości wpisanych w komórki.
  • Przemnóż – przemnoży wartości ze schowka przez wartości z komórki.
  • Podziel – podzieli wartości w komórkach przez wartości ze schowka.

Dwie pozostałe do wyboru opcje to:

  • Pomijaj puste – nie wklei wierszy, które nie zawierały treści.
  • Transpozycja – zamieni kolumnę na wiersz i na odwrót (zobacz poradę dotyczącą Transpozycji).

Następnie klikamy przycisk OK. Wyniki obliczeń zostały skopiowane do odpowiedniego zakresu.

Zobacz również:

Jak tworzyć formuły w Excelu?
Jak udostępnić plik do edycji w sieci?
Jak wstawić logo lub grafikę do wydruku?
Jak posortować miesiące w Excelu?
Jak grupować obiekty w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady