Jak sprawdzić poprawność wpisywanych danych?

Problem:
Jak sprawdzić poprawność wpisywanych danych?

Sprawdzenie wpisywanych wartości pozwala nam upewnić się, że w daną komórkę nie wpiszemy omyłkowo niewłaściwej wielkości.

Możemy określić nie tylko rodzaj wybranej danej, ale także przedział wartości jaką może przyjmować. W ten sposób upewniamy się, że w konkretnej komórce znajdzie się, np. data lub liczba z określonego przedziału.Rozwiązanie:


Pokażemy jak użyć sprawdzania wartości, na przykładzie pliku z danymi o sprzedaży, tak, aby w polu Data zawsze znalazła się odpowiednia wartość. Chcemy, aby dane umieszczane w tym pliku dotyczyły jedynie stycznia 2011.

  1. Przechodzimy na kartę Dane.
  2. W sekcji Narzędzia danych klikamy na formant Poprawność danych.
  3. Z listy opcji wybieramy Poprawność danych.Pojawia się okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych. W polu Dozwolone ustawiamy wartość Data.


Pojawią się trzy dodatkowe pola.

  • W polu Wartości ustawimy Między.
  • W polu Data początkowa wpiszemy 2011-01-01.
  • W polu Data końcowa wpiszemy 2011-02-01.
  • Klikamy OK.

Od tej chwili każda wartość wprowadzana w tej komórce będzie sprawdzana, a wpisując wartość spoza wyznaczonego okresu otrzymamy komunikat o błędzie.

W ten sam sposób możemy ustawiać również inne ograniczenia, np. liczba musi być większa od zera lub tekst o zadanej długości.

Zobacz również:

Jak wstawić wykres w Excelu?
Jak udostępnić pracownikom edycję części arkusza?
Jak wstawić sumy częściowe w tabeli przestawnej?
Jak znaleźć minimalne wartości w arkuszu?
Jak dodać komentarz w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady