Jak stworzyć proste makro?

Problem:

Jak stworzyć proste makro?

Rozwiązanie:

Makra mogą znacznie przyśpieszyć nam pracę oraz ją zautomatyzować w przypadku powtarzających się czynności. Wystarczy jedynie zarejestrować działania wykonane w dokumencie, a następnie je odtworzyć za pomocą makra.

Aby stworzyć proste makro należy w karcie Widok, kliknąć formant Makra, a następnie wybrać opcję menu Zarejestruj makro.

Pojawi się nowe okno Rejestrowanie makra, należy wpisać nazwę makra oraz opis, a następnie kliknąć OK.

Opcja Przechowaj makro w ustawia czy makro może być używane we wszystkich dokumentach czy tylko w bieżącym.

Po kliknięciu OK obok naszego kursora myszy pojawi się ikona kasety magnetofonowej. W tej chwili możemy wykonywać potrzebne nam czynności (które później będziemy chcieli powtarzać), np. dostosować dowolnie czcionkę, wielkość, kolor itd.

Jeżeli uznamy że to koniec, wracamy do karty Widok, Makra, po czym wciskamy Zatrzymaj rejestrowanie.

Wszystkie działania wykonane podczas rejestrowania makra zostaną nagrane i będziemy je mogli dowolnie odtwarzać, aby zaoszczędzić czas na ponowne wykonywanie tych czynności – makro powtórzy je za nas.

Aby móc w przyszłości używać nagranej sekwencji czynności jednym kliknięciem możemy dodać przycisk do naszego menu głównego. W tym celu należy kliknąć na pasku tytułu ikonę strzałki w dół a następnie wybrać z menu pozycję Więcej poleceń…

Otworzy nam się nowe okno Opcje programu Word, w którym należy wybrać kolejno: Dostosowywanie z panelu po lewej stronie, następnie z menu rozwijanego Wybierz polecenia z: wybrać opcję Makra.

W okienku poniżej pojawi się spis stworzonych makr, należy wybrać nasze makro (w tym przykładzie jest to Projekt.NewMacros.Makro1) a następnie kliknąć przycisk Dodaj > > Makro zostanie przeniesione do okienka po prawej stronie.

Możemy teraz zmienić ikonę dla makra klikając przycisk Modyfikuj… W nowym okienku Modyfikowanie przycisku wybieramy dowolną ikonkę, po czym wciskamy przycisk OK.

Aby zatwierdzić dodanie przycisku makra do paska menu należy wcisnąć przycisk OK.

Teraz ikonka pojawi się w górnym lewym menu i przy jej pomocy będziemy mogli uruchamiać nasze, zarejestrowane uprzednio, makro.

Zobacz również:

Jak wstawić tabelę z szablonu?
Jak zapisać własny szablon dokumentu?
Jak ustawić wcięcie dla akapitu?
Jak zmienić wygląd nagłówków – zmiana stylu?
Co zrobić żeby na stronie tytułowej nie było numeru?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady