Jak szybko policzyć sumę?

Problem:
Jak szybko policzyć sumę?

Sumowanie to jedna z najbardziej podstawowych operacji na liczbach. Może służyć sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych lub być wykorzystywana przy obliczaniu, np. procentów. Dlatego Excel umożliwia automatyczne policzenie sumy, bez konieczności wprowadzania formuły a nawet zaznaczania zakresu argumentów.Rozwiązanie:

Formant zapewniający szybkie obliczenie sumy, właściwie za pomocą jednego kliknięcia to Autosumowanie. Aby go użyć należy ustawić kursor w komórce, w której chcemy mieć wynik.

Pamiętajmy, że funkcja ta działa tak, że automatycznie ustawia jako zakres wypełnione komórki obok których się znajduje. Dodane zostaną albo liczby w kolumnie bezpośrednio nad formułą albo w wierszu z jej lewej strony (wszystko zależy od tego gdzie będą znajdować się liczby).

Następnie z karty Narzędzia główne wybieramy sekcję Edycja i klikamy formant Autosumowanie.

W tej chwili w wybranej przez nas komórce pojawia się formuła. Naciskając klawisz Enter potwierdzamy i otrzymujemy wynik. Zamiast formantu Autosumowanie można użyć też skrót klawiszowy Alt + =

Autosumowanie pozwala też na obliczenie sumy wybranego przez nas zakresu. W tym celu zaznaczamy zakres komórek i klikamy Autosumowanie lub skrót Alt+ =

Wynik pojawi się w najbliższej wolnej komórce.

Oprócz sumy dostępne są także inne opcje, do których mamy dostęp po naciśnięciu strzałki w dół:


 

  • Średnia – obliczy średnią arytmetyczną liczb,
  • Zliczanie – poda ilość liczb w danym zakresie,
  • Maksimum – wyświetli największą liczbę z zakresu, 
  • Minimum – wyświetli najniższą liczbę z zakresu, 
  • Więcej Funkcji – otworzy okno dialogowe, gdzie mamy dostęp do wszystkich funkcji programu.

 

Zobacz również:

Jak włączyć pasek formuły?
Jak zmienić układ klawiatury dla pakietu Office w Windows 7?
Jak zrobić wykres funkcji w Excelu?
Jak wyłączyć automatyczne nagłówki kolumn i wierszy?
Excel 2007: Nowe zakresy zestawów danych

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady