Jak udostępnić plik do edycji w sieci?

Problem:
Jak udostępnić plik do edycji w sieci?
 
Jeśli mamy sieć lokalną istnieje możliwość udostępnienia pliku tak, że wszyscy użytkownicy mogą w nim dokonywać zmian. Jedna osoba zarządza danym plikiem i ma możliwość pozwalania poszczególnym użytkownikom na edycję oraz akceptowania i odrzucania zmian.
 
Rozwiązanie:
Aby udostępnić plik do edycji w sieci lokalnej należy przede wszystkim umieścić go w udostępnionym folderze.
 
Jeśli chodzi o zmiany dokonywane w pliku to:
  • Przechodzimy na kartę Recenzja
  • Wybieramy sekcję Zmiany 
  • Klikamy formant Udostępnij skoroszyt
 
Pojawi się okno dialogowe Udostępnianie skoroszytu. W zakładce Edycja zaznaczamy pole wyboru: Pozwalaj na zmiany wprowadzone jednocześnie przez wielu użytkowników.
W oknie poniżej widzimy nazwy wszystkich użytkowników, którzy mają w danej chwili otwarty ten skoroszyt. Osoba zarządzająca (czyli ten kto udostępnia plik) ma możliwość usunięcia dowolnego użytkownika z tej listy (i zarazem zablokowania mu dostępu do pliku).
 
 
W zakładce Zaawansowanemożna określić:

  • jak długo przechowujemy historię zmian,
  • kiedy program ma aktualizować zmiany,
  • jak rozwiązać kwestię zmian konfliktowych.
 
 
Najlepiej pozostawić ustawienia domyślne. Klikamy OK.
 
Teraz skoroszyt jest udostępniony dla innych użytkowników. Mogą go otwierać i jednocześnie dokonywać w nim zmian.
 
Wszelkie zmiany w skoroszycie są zapisywane i mogą być później prześledzone.

Zobacz również:

Jak zaokrąglić liczbę w Excelu?
Czym jest wersja ostateczna skoroszytu i jak ją włączyć?
Jak rozdzielić komórki w arkuszu?
Jak wyłączyć linie siatki w arkuszu?
Jak utworzyć tabelę przestawną/raport tabeli przestawnej?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady