Jak ukryć wiersze?

Problem:
Jak ukryć wiersze?

Rozwiązanie:

Jeśli mamy w Excelu kilka wierszy danych obok siebie, które chcielibyśmy ukryć można do tego użyć funkcji Grupowanie. W ten sposób można stworzyć grupy danych powiązanych ze sobą lub po prostu ukryć wiersze lub kolumny, które utrudniają nam dostęp do innych obszarów arkusza.

Rozwiązanie:
Na marginesie (na szarym polu z oznaczeniami wiersza) klikamy lewym przyciskiem myszy, przytrzymując klawisz Ctrl, na wierszach, które chcemy ukryć. Muszą to być wiersze sąsiadujące ze sobą. Wówczas przechodzimy do karty Dane w sekcji Konspekt. Odnajdujemy formant Grupuj i klikamy go.

Możemy także kliknąć strzałkę pod formantem i dopiero z listy opcji wybrać Grupuj.

Wyświetla się okno dialogowe Grupowanie, gdzie wybieramy opcję Wiersze.

 Możliwe jest także użycie opcji Kolumny, która ukryje uprzednio zaznaczone kolumny.

Klikamy przycisk OK.

W tej chwili, obok wybranych zaznaczonych wierszy, pojawiają się kropki (na marginesie – obok oznaczeń wierszy). Pod całym zakresem pojawia się symbol „-„, który służy do zwijania wierszy.

 Przypomina to trochę minusik, który pojawia się w windowsie obok  rozwiniętego katalogu, gdy mamy włączony widok drzewa.

Jeśli klikniemy na ten „-” zamieni się on w „+” a zaznaczone wiersze zostaną ukryte.

 

Na rysunku, w miejscu ukrytych wierszy od 2 do 22 pojawiła się jedynie grubsza czarna linia.

Wykorzystując grupowanie danych możemy ukryć wiersze lub kolumny, których tymczasowo nie używamy, tak, aby nie musieć przewijać ekranu gdy pracujemy z komórkami położonymi dalej (niżej) od początku arkusza.

Oczywiście komórki można potem uwidocznić na stałe, używając opcji Rozgrupuj.

Zobacz również:

Jak ustawić filtr w tabeli przestawnej?
Jak zamienić wielkie litery na małe?
Jak posortować alfabetycznie wiersze w tabeli?
Jak rozdzielić zawartość jednej kómórki do kilku komórek?
Jak korzystać z własnego szablonu skoroszytu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady