Jak umieścić tekst pod kątem?

Problem:
Jak umieścić tekst pod kątem?

Przy tworzeniu tabel przydatną umiejętnością jest ustawianie tekstu, w niektórych komórkach, pod kątem. Excel umożliwia obrócenie tekstu od -90 do 90 stopni. Oprócz tego możemy pisać pionowo lub od prawej do lewej. Ta porada zawiera prosty sposób na dowolne sformatowanie tekstu, który może bardzo wzbogacić wygląd naszej pracy.

Rozwiązanie:


Zaznaczamy komórkę, której zawartość chcemy umieścić „pod kątem”.

Wybieramy kartę Narzędzia główne. Przechodzimy do sekcji Wyrównanie. Wybieramy formant Orientacja – czwarta ikona od lewej w górnym rzędzie.

Pojawia się lista opcji:

Dostępne opcje, automatycznie po jednym kliknięciu, ustawią nasz tekst w jedną z możliwych do wyboru pozycji:

  • Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
  • Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • Tekst pionowy
  • Obróć tekst w górę
  • Obróć tekst w dół

Dodatkowe możliwości dostosowania obrotu do naszych potrzeb są dostępne są po wybraniu Formatuj wyrównanie komórki.

Pojawia się okno dialogowe Formatowanie komórek:

Możemy tu ustawić dowolny kąt z zakresu stopni wpisując go w odpowiednie okno lub przesuwając wskazówkę „zegarka” do odpowiedniego położenia. W tym oknie możemy również wyrównać tekst w pionie i w poziomie.

Możliwe jest także wybranie kierunku tekstu:

  • Kontekst – zgodnie z kierunkiem tekstu w otaczających komórkach
  • Od lewej do prawej – litery są pisane i usuwane normalnie
  • Od prawej do lewej – dopisywanie i kasowanie odbywa sie odwrotnie niż normalnie

 

Zobacz również:

Jak dodać zaufanego wydawcę?
Jak zamiast całej daty wyświetlić tylko rok?
Przekształcanie liczb na procenty
Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?
Jak włączyć pasek formuły?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady