Jak ustawić filtr w tabeli?

Problem:
Jak ustawić filtr w tabeli?

Filtr to taka właściwość w tabeli, która pozwala nam pokazać tylko wybrane wiersze z danymi. Mamy kilka możliwości ustawienia warunku jaki ma być spełniony aby dane zostały wyświetlone.Rozwiązanie:


Ustawienie filtra może być szczególnie pożyteczne przy pracy z bardzo dużą ilością danych. Wówczas nie musimy stosować żadnych dodatkowych formuł aby wyróżnić interesujące nas wiersze. Szybko i skutecznie ustawiamy filtr, który można potem zdjąć jednym kliknięciem.

Najprościej będzie to zademonstrować na przykładzie. Oto nasza tabela:

Jak widać zawiera ona dane o pracownikach. W jednej z kolumn jest staż pracy. Załóżmy, że chcemy zrobić listę pracowników o stażu pracy większym niż 15 lat.

W kolumnie Staż klikamy na strzałkę w dół. Z listy opcji wybieramy Filtry Liczb. Z kolejnej listy opcji wybieramy Większe niż.

Wówczas pojawia się okno dialogowe Autofiltr niestandardowy. W polu edycji obok Jest większe niż wpisujemy pożądaną liczbę, tutaj 15.

Klikamy OK i wszystkie wiersze tabeli nie spełniające warunku znikają. Powstała tabela wygląda tak:

Oczywiście dane nigdzie nie giną i w każdej chwili możemy wyczyścić filtr (tj. przywrócić dane wejściowe). Możemy także zauważyć, że wiersze zachowują swoje oryginalne numery (czyli po prostu niektórych numerów nie ma w powstałej tabeli).

 W tej poradzie omówiliśmy użycie na przykładzie jednego z dostępnych filtrów. Oprócz tego dostępne są także inne opcje, np. równe, mniejsze od, pomiędzy, itp. Dla komórek z danymi tekstowymi dostępna jest także cała gama filtrów tekstowych.  Sposób postępowania jest analogiczny w obu przypadkach. 

Zobacz również:

Jak zmienić kolumnę w wiersz (i odwrotnie)?
Jak zmienić globalnie separator dziesiętny liczb (z przecinka na kropkę i odwrotnie)?
Jak rozdzielić komórki w arkuszu?
Jak policzyć korelacje między danymi?
Jak wygenerować liczbę losową?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady