Jak usunąć hiperłącze?

Problem:
Jak usunąć hiperłącze?

Jeśli wstawimy hiperłącze niepotrzebnie, np. przy kopiowaniu nazwy strony internetowej lub po prostu nie chcemy go dłużej używać wystarczy je usunąć. Czasami bywa to konieczne, ponieważ hiperłącze przeszkadza w pracy uruchamiając się przy każdym przypadkowym kliknięciu.

Rozwiązanie:


Aby usunąć hiperłącze możemy wykorzystać dwie metody. Najpierw jednak musimy zaznaczyć komórkę zawierającą hiperłacze.

W tym celu klikamy komórkę lewym przyciskiem myszy i przytrzymujemy go. Po najechaniu myszą na komórkę kursor z  tradycyjnego krzyżyka zamienia się w łapkę. Musimy trzymać przyciśnięty klawisz myszy tak długo, aż łapka zamieni się z powrotem w krzyżyk. Jest to ważne aby nie zwalniać przycisku od razu, gdyż w tym przypadku po prostu uruchomimy, znajdujący się w danej komórce, link i zacznie nam się otwierać element docelowy (strona, plik itp.).

  • Najprościej jest użyć menu podręcznego myszy.
  • Klikamy na komórkę prawym przyciskiem myszy.
  • Z pojawiającego się menu listy opcji wybieramy Usuń hiperłącze.

Innym sposobem jest wybranie karty Wstawianie. Odnajdujemy sekcję Łącza. Klikamy formant Hiperłącze.

Pojawi się okno dialogowe Edytuj hiperłącze. Klikamy przycisk Usuń obok pola Adres. Następnie klikamy OK.

Nasze hiperłącze zamienia się wtedy na zwykły napis, co najprościej poznać po kolorze. Aktywne hiperłącze jest niebieskie i ma podświetlenie. Jeśli zamieni się na czarny tekst będzie już nieaktywne, czyli nic się nie stanie po tym jak je klikniemy.

 Jeśli sformatujemy komórkę usuwając kolor i podkreślenie, a nie usuniemy hiperłącza jedną z podanych metod, będzie ono nadal aktywne.

Zobacz również:

Jak konwertować cale na stopy/centymetry?
Jak zmienić obszar wydruku?
Gdzie znajdują się szablony skoroszytu?
Jak zmienić walutę w komórkach arkusza?
Jak zmienić globalnie separator dziesiętny liczb (z przecinka na kropkę i odwrotnie)?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady