Jak utworzyć listę adresatów korespondencji seryjnej?

Problem:
Jak utworzyć listę adresatów korespondencji seryjnej?
 
Adresatów korespondencji seryjnej najprościej wziąć z jakiejś bazy danych np. z pliku Access lub Excel. Jeśli nie mamy nigdzie gotowego spisu adresów można go także stworzyć za pomocą Worda.
 
Rozwiązanie:
Okno tworzenia listy adresatów zawiera kilka standardowych typów pól: Imię, Nazwisko, Miasto, Tytuł, linia adresu itp. Nie musimy wypełniać wszystkich pól, a jedynie te, które będą nam potrzebne do tworzenia korespondencji seryjnej.
 
Aby wprowadzić dane przechodzimy na kartę Korespondencja, w sekcji Rozpoczynanie korespondencji seryjnej wybieramy formant Wybierz adresatów.
Z listy opcji wybieramy Wpisz nową listę.
 
 
Pojawi sie okno dialogowe Nowa lista adresatów. Aby dostosować pola listy do naszych klikamy Dostosuj kolumny…  Pojawia się kolejne okno dialogowe z listą pól. Usuwamy te, które nie będą nam potrzebne. Zaczniemy od pola Tytuł – zaznaczamy je i klikamy Usuń. Tak samo postępujemy z pozostałymi niepotrzebnymi kolumnami.
 
 
Teraz przejdziemy do wypełniania danych adresatów. Pod kolumnami z nazwami pól znajdują się wiersze, gdzie możemy wpisywać poszczególne dane. Aby dodać następnego adresata do listy naciskamy przycisk Nowa pozycja. W oknie edycji pojawia się kolejny wiersz do wpisywania danych. Kiedy zakończymy dodawanie adresatów klikamy przycisk OK.
 
 
Teraz pojawi się okno do zapisania listy na dysku. W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę dla naszej listy np. Klienci. Klikamy OK.
 
 
Lista zostaje zapamiętana i jest gotowa do użycia przy tworzeniu korespondencji seryjnej.

Zobacz również:

Starsze narzędzia formantów
Co zrobić, kiedy zmieniamy treść dokumentu po wygenerowaniu spisu treści?
Jak tworzyć bloga przez Worda?
Jak dodać tekst obok grafiki?
Jak ustawić grafikę przed tekstem?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady