Jak użyć Tezaurusa?

Problem:
Jak użyć Tezaurusa?
 
Tezaurus dostępny w programie Word to słownik synonimów i antonimów. Za jego pomocą możemy wzbogacić leksykalnie naszą pracę lub po prostu uniknąć powtórzeń. 
 
Rozwiązanie:
Aby odnaleźć w Tezaurusie synonim lub antonim danego słowa zaznaczamy to słowo w tekście. Na karcie Recenzja, w sekcji Sprawdzanie, wybieramy formant Tezaurus.
 
Z prawej strony pojawia się okno Poszukiwanie.
Mamy tu dwa pola edycji
  • Pole Wyszukaj – zawiera podane przez nas słowo – zostało wstawione automatycznie przez program. Można tu także  ręcznie wpisać inne słowo aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, potwierdzamy Enterem lub zieloną strzałką.

  • Pole poniżej pola Wyszukaj zawiera nazwę słownika, w którym mają być wyszukiwane synonimy i antonimy – również zostało uzupełnione przez program (to pole także możemy zmienić w zależności od potrzeb, standardowo dostępne są tezaurusy w 3 językach – polski, angielski i niemiecki).
Poniżej wyświetlane są wyniki wyszukiwania. Słowa te są pogrupowane według znaczeń.
 
Na wyszukanych wyrazach możemy wykonać 3 podstawowe operacje.
 
Wystarczy najechać myszą na dane słowo i pojawi się obok niego strzałka w dół rozwijająca menu.
 
 
Mamy tu trzy opcje:
  • Wstaw – wstawi dane słowo do dokumentu (słowo zaznaczone przed wyszukaniem zamieni się na synonim, jeśli wpisywaliśmy ręcznie słowo do wyszukania zostanie wstawione tam gdzie jest kursor w tekście).
  • Kopiuj – skopiuje dane słowo do schowka (można je następnie umieścić w dokumencie wklejając: Ctrl+V)
  • Odszukaj – wyszuka słowo w słowniku czyli pokaże jego synonimy i antonimy.
 
Używając słownika Tezaurus zauważymy, że antonimy zdarzają się dość rzadko, występują na końcu listy wyników i są oznaczone napisem antonim w nawiasie.

Zobacz również:

Jak stworzyć kolumny z tekstem ciągnące się przez kilka stron?
Jak wstawić wcięcie tekstu wewnątrz tabeli?
Jak wstawić datę lub godzinę?
Jak stworzyć ankietę z oknami wyboru?
Jak usunąć zaufanego wydawcę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady