Jak włączyć okienko recenzowania?

Problem:
Jak włączyć okienko recenzowania?
 
Okienko recenzowania zawiera czytelny opis wszystkich zmian dokonanych przez recenzenta. Możemy je umieścić pionowo obok dokumentu lub poziomo pod nim. Zmiany w oknie recenzowania są wypisane w kilku kategoriach, zależnie od tego, co zostało zmienione – dokument główny, stopka czy np., przypisy.
 
Rozwiązanie:
Aby śledzić wszystkie zmiany w dokumencie w oddzielnym oknie recenzowania:
 • Przechodzimy na kartę Recenzja
 • Wybieramy sekcję Śledzenie
 • Klikamy formant Okienko recenzowania
Mamy do wyboru dwie opcje związane ze sposobem wyświetlania okna:
 • Pionowe okienko recenzowania
 • Poziome okienko recenzowania
 
Wybierając pierwszą opcję wyświetlimy pionowe okno z lewej strony ekranu:
 
 
Na górze okna mamy podsumowanie dokonanych poprawek – podano ilość poprawek każdego typu, czyli: Wstawienia, Usunięcia, Przeniesienia, Formatowanie oraz Komentarze.
 
Następnie wszystkie korekty są wymienione szczegółowo pod odpowiednimi nagłówkami
 • Zmiany i komentarze dokumentu głównego
 • Zmiany nagłówka i stopki
 • Zmiany pola tekstowego
 • Zmiany pola tekstowego nagłówka i stopki
 • Zmiany przypisu dolnego
 • Zmiany przypisu końcowego
 
Do obsługi okna służą trzy przyciski:
 1. Symbol odświeżania, który aktualizuje liczbę poprawek.
 2. Strzałki w górę, które ukrywają szczegółowe podsumowanie.
 3. Krzyżyk, którym można zamknąć okno.

 
 Poziome okienko recenzowania jest zorganizowane w ten sam sposób, ale znajduje się na dole ekranu:
 

Zobacz również:

Jak zmienić marginesy strony?
Jak wstawić znak wodny?
Jak skopiować formatowanie fragmentu tekstu?
Jak zmienić obrys rysunku lub autokształtu?
Jak ustawić wcięcie dla akapitu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady