Jak wstawić hiperłącze do ostatnio przeglądanej strony internetowej?

Prezentacje PowerPoint coraz częściej wykonywane są w celu udostępnienia ich szerszej publiczności. Wówczas w tekst można wstawić hiperłącze, które będzie prowadzić do ostatnio odwiedzanej przez wykonawcę prezentacji strony internetowej.

Wstawianie hiperłącza w prezentacji PowerPoint 2010 zostało znacząco rozbudowane, dzięki czemu bez problemu można wstawić hiperłącze do jednej z ostatnio wybieranych przez wykonawcę prezentacji stron internetowych. Pozwala to na szersze zapoznania się odbiorcy z tematyką czy po prostu odniesienie do strony twórcy.

Rozwiązanie:

Aby wstawić hiperłącze do ostatnio przeglądanej strony internetowej, należy zaznaczyć tekst, pod którym ma być ukryte hiperłącze, a następnie wejść w zakładkę Wstawianiei wybrać opcję Hiperłącze.

hiperłacze

Otworzy się nowe okno dialogowe Wstawianie hiperłącza”, w którym należy wybrać opcję „Istniejący plik bądź strona sieci Web” (1). Następnie z dalszego panelu należy wybrać opcję „Strony przeglądane” (2), zaznaczyć daną stronę internetową, która nas interesuje (3) oraz zatwierdzić wybór przyciskiem „OK” (4).

hiperłacze

Zobacz również:

Jak wstawić tabelę do slajdu?
Jak stworzyć test wielokrotnego wyboru?
Czym różnią się rozdzielczości prezentacji?
Jak włączyć pokaz slajdów?
Jak dodać zrzut ekranu do slajdu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady