Jak wstawić hiperłącze?

Problem:

Jak wstawić hiperłącze w dokumencie?

Rozwiązanie:

Aby stworzyć hiperłącze, należy zaznaczyć tekst, który ma się stać linkiem (hiperłączem), następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym tekście, po czym wybrać z menu kontekstowego opcję Hiperłącze

W oknie Wstawianie hiperłącza, w polu Adres, należy podać scieżkę do pliku lub strony URL, a następnie kliknąć przycisk OK.

Po zatwierdzeniu wstawiania hiperłącza nasz tekst zostanie zamieniony na link prowadzący do wskazanego przez nas adresu URL.

W celu sprawdzenia poprawności działania hiperłącza, należy przytrzymać klawisz CTRL oraz lewym przyciskiem myszy kliknąć na hiperłącze.

Zobacz również:

Jak dodać numerację tekstu?
Automatyczne tworzenie bibliografii
Jak posortować daty w Wordzie?
Jak wstawić informację o cytacie?
Jak wyłączyć sprawdzanie pisowni dla dokumentu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady