Jak wstawić inicjał w Wordzie?

Problem:
Jak wstawić inicjał w Wordzie?
Inicjał to ozdobna, zazwyczaj większa od pozostałych,  litera rozpoczynająca dany akapit. Ta znana ze starych ksiąg metoda zdobienia tekstu dostępna jest także dla użytkowników pakietu Office. Jednak w Wordzie inicjałem może zostać nie tylko jedna litera, lecz nawet cały wyraz lub zdanie.
 
Rozwiązanie:
Aby sformatować literę/tekst, jako inicjał trzeba go oczywiście najpierw zaznaczyć.
Następnie przechodzimy na kartę Wstawianie
Do sekcji Tekst
Klikamy na strzałkę pod formantem Inicjał
Pojawia się lista trzech opcji
  1. Brak
  2. Wpuszczony-wyróżniona litera jest większa, ale znajduje się na równi z resztą tekstu
  3. Na marginesie-inicjał jest wysunięty na margines strony
inicjał_1
 
Możemy również dodatkowo zmieniać wygląd inicjału.
Klikając ostatnią pozycję z listy – Opcje inicjału możemy ustawić takie parametry jak:
  • Czcionka -domyślnie ustawiona wartość +Tekst podstawowy oznacza, iż czcionka inicjału jest taka sama jak czcionka ustawiona w dokumencie dla zwykłego tekstu.
inicjał_2
  • Wysokość w wierszach-wybieramy wielokrotność aktualnie ustawionej wielkości czcionki
inicjał_3
  • Odległość od tekstu-wyrażona w cm przerwa między inicjałem i pozostałą częścią wyrazu/zdania, 
inicjał_4
A oto przykładowy inicjał:
inicjał_5

Zobacz również:

Automatyczne tworzenie bibliografii
Jak zmienić obrys rysunku lub autokształtu?
Czym są formanty w programie Word?
Jak ustawić obrazek równo z tekstem?
Jak szybko wykonać działania matematyczne w Wordzie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady