Jak wstawić nowy arkusz?

Problem:

Jak wstawić nowy arkusz?

Domyślnie w dokumencie Excela znajdują sie 3 arkusze gotowe do edycji. Jeśli potrzebujemy więcej, np. chcemy mieć osobny arkusz dla każdego miesiąca w roku możemy dodać kolejne. Zależnie od naszych potrzeb można dodać jeden lub kilka nowych arkuszy naraz. Poniżej przedstawię kilka prostych sposobów jak to zrobić.

Rozwiązanie:

Najpierw nauczymy się dodawać pojedynczy arkusz do skoroszytu. Aby to zrobić należy:
Wybrać kartę Narzędzia główne. Przejść do sekcji Komórki, a następnie kliknąć strzałkę pod formantem Wstaw i wybrać opcję Wstaw arkusz.

Innym sposobem dodania pojedynczego arkusza jest wciśnięcie kombinacji klawiszy Shift+F11.

Kolejnym szybkim rozwiązaniem problemu jest kliknięcie karty z gwiazdką, która znajduje się obok istniejących arkuszy.

Ostatni (ale nie najgorszy) sposób to skorzystanie z menu podręcznego uruchamianego prawym przyciskiem myszy.

„Najeżdżamy” kursorem na kartę z nazwą arkusza i wciskamy prawy przycisk myszy. Z menu wybieramy opcję Wstaw.

Następnie pojawia się okno dialogowe Wstawianie.


 
Spośród dostępnych opcji, zaznaczamy ikonę Arkusz, a następnie klikamy przycisk OK.

Należy pamiętać, że dodatkowy arkusz umieszczany jest zawsze przed arkuszem bieżącym. Jedynie kliknięcie karty z gwiazdką umieszcza dodatkowy arkusz na końcu.

Możliwe jest także dodanie naraz większej liczby arkuszy, maksymalnie tyle ile mamy obecnych w skoroszycie.

W tym celu należy zaznaczyć karty tylu arkuszy ile chcemy dodać, a następnie postępować tak jak w przypadku dodawania pojedynczego arkusza.

Zobacz również:

Jak chronić arkusz przed innymi użytkownikami?
Jak zmienić kolor komórki?
Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły?
Jak sprawdzić zgodność pliku podczas zapisywania w starszej wersji?
Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady