Jak wstawić odsyłacz do obiektu w dokumencie Word?

Problem:
Jak wstawić odsyłacz do obiektu w dokumencie Word?
 
Odsyłacz to nic innego jak hiperłącze działające w obrębie dokumentu. Używając go możemy ułatwić naszemu czytelnikowi (lub sobie) odnajdywanie w tekście tabeli z danymi, wykresów czy też pewnej części tekstu. Opcja bardzo wygodna przy długich tekstach zawierających wiele odniesień do konkretnych danych, np. w raportach.
 
Rozwiązanie:

Użycie odnośnika zademonstrujemy na przykładzie tabeli. W dokumencie mamy tabelę z ważnymi informacjami, do której chcemy się odwołać.
 
Oczywiście, aby takie odwołanie mogło zadziałać podpis pod tabelą musi być wstawiony formantem Wstaw podpis (omawiamy to w oddzielnym odcinku).
 
Ustawiamy kursor w miejscu, gdzie ma się znaleźć słowo będące linkiem do obiektu – Odsyłacz. Przechodzimy na kartę Odwołania, w sekcji Podpisy klikamy formant Odsyłacz.
 
 
Pojawia się okno dialogowe Odsyłacz. Najpierw wybieramy Typ odsyłacza – czyli element dokumentu, do którego odnosić się będzie wstawione hiperłącze. W naszym przypadku jest to tabela.
 
 
Zaznaczamy opcję Wstaw hiperłącze – dzięki temu będziemy mogli potem przejść do danego elementu (wystarczy kliknąć myszą z wciśniętym Ctrl).
 
W polu Wstaw odsyłacz do wybieramy czy odsyłacz ma się odnosić do całego podpisu.
 
 
Możliwe są także inne opcje:
  • Tylko etykieta i numer – odwołuje się do samej etykiety, np. tabela1,
  • Tylko tekst podpisu – odnosi się do wpisanego przez nas tekstu podpisu,
  • wyżej/niżej – wstawia odpowiednio słowo wyżej lub niżej jako link.
Po wybraniu odpowiedniej opcji klikamy przycisk Wstaw, a następnie zamykamy okno.
 
Hiperłącze do innej części tekstu jest już aktywne, o czym możemy się przekonać ustawiając na nim kursor.
 

Zobacz również:

Czym jest wersja ostateczna dokumentu i jak ją właczyć?
Jak wydrukować dowolną stronę bez numeru strony (sposób „zastępczy”)?
Jak rozpocząć numerację stron od liczby innej niż 1?
Jak usunąć numerację stron?
Jak wstawić rysunek / autokształt?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady