Jak wstawić podpis do tabeli/rysunku/równania?

Problem:
Jak wstawić podpis do tabeli?
 
Obiekty umieszczane w dokumencie można podpisywać nadając im określone etykiety. Dzięki temu możemy potem łatwo zrobić spis wszystkich obiektów danego typu (tabel, rysunków) lub dodać do nich odsyłacze.
 
Rozwiązanie:

Wstawianie podpisu wygląda praktycznie tak samo dla rysunku, tabeli oraz równania. Pokażemy procedurę na przykładzie tabeli. 
 
Zaznaczamy obiekt, który chcemy podpisać (tabelę, równanie lub rysunek). Przechodzimy na kartę Odwołania, w sekcji Podpisy wybieramy formant Wstaw podpis.
 
Pojawia się okno dialogowe Podpisy.
W polu Etykieta wybieramy z listy rozwijanej odpowiedni typ obiektu (w naszym przykładzie – tabela).
 
W polu Położenie – ustawiamy gdzie ma się znajdować podpis – pod czy nad obiektem (my wybierzemy pod).
 
W tym momencie w polu nazwa pojawia się wybrana etykieta z odpowiednim numerem (tu: Tabela1)
 
Uwaga:
1) Jeśli chcemy zmienić sposób numerowania, np. żeby numer obiektu zawierał numer rozdziału klikamy przycisk Numerowanie.
 
 
Należy pamiętać, że ta funkcja zadziała jedynie w przypadku, kiedy formatujemy tytuły rozdziałów odpowiednio (np. każdy tytuł to Nagłówek1). Pojawia się okno Numerowanie Podpisów. Zaznaczamy opcję Dołącz numer rozdziału. W polu Rozpocznij rozdział stylem wybieramy styl, którym formatujemy nagłówki w naszej pracy (np. Nagłówek1).
 
W polu łącznik wybieramy symbol, który będzie oddzielał numer rozdziału i numer obiektu (tabeli) możliwe są:
 
 
Klikamy OK. Przechodzimy ponownie do okna Podpisy.
 
2) Jeśli do danego podpisu chcemy dodać także opis, np. Tabela1 Zarobki w Polsce w 2007 roku   po wstawieniu etykiety wystarczy wcisnąć spację i wpisać odpowiedni tekst. Zostaje on sformatowany tak samo jak etykieta.

Zobacz również:

Jak dodawać komentarze w dokumencie Word?
Jak ustawić kolor tła strony?
Jak wstawić tabelę z szablonu?
Dodawanie wyniku do dokumentu
Jak ustawić obrazek równo z tekstem?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady