Jak wstawić pole tekstowe?

Problem:

Jak wstawić pole tekstowe?

Rozwiązanie:

Aby wstawić pole tekstowe w dokumencie, należy w karcie Wstawianie, w grupie Tekst, wybrać formant Pole tekstowe, a następnie kliknąć opcję Rysuj pole tekstowe.

Istnieje możliwość wyboru gotowego szablonu pola tekstowego, jak jest to ukazane na obrazku poniżej.

Po wybraniu wyżej wymienionej opcji, kursor myszy zmieni wygląd na czarny krzyżyk, za pomocą którego należy narysować pole tekstowe (klikając i przeciągając lewy przycisk myszy tak, aby dostosować wielkość obszaru pola tekstowego).

Po narysowaniu pola, możemy dowolnie zmieniać jego kształt, rozmiar oraz wypełniać go tekstem.

Aby zmienić położenie pola tekstowego należy „chwycić” (lewym przyciskiem myszy) za przerywaną niebieską linię (tak jak to widać na poniższym obrazku), a następnie przeciągnąć okno pola tekstowego w nowe miejsce.

Zobacz również:

Jak ustawić wcięcie dla akapitu?
Jak zaadresować koperty za pomocą korespondencji seryjnej?
Jak ustawić obrazek opływający tekstem jedynie z góry i dołu?
Jak stworzyć ankietę z oknami wyboru?
Jak dostosować pasek szybkiego dostępu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady