Jak wstawić pole wyboru do arkusza?

Arkusz Excel może służyć nie tylko celom tworzenia zestawień liczbowych oraz wartości o jakichkolwiek innych formatach, ale również budowaniu interaktywnych arkuszy z polami wyboru.

Pola wyboru nie są dostępne domyślnie dla każdego użytkownika do wstawienia w arkuszu, dlatego trzeba najpierw uaktywnić odpowiednie opcje, pozwalające na ich uruchomienie.

Pola wyboru mogą być przydatne przy tworzeniu rozmaitych ankiet, badań opinii czy uzupełnianiu formularzy wielokrotnego wyboru.

Rozwiązanie:

 

Aby wstawić pole wyboru do arkusza, należy włączyć do wstążki menu dodatkową zakładkę. Aby tego dokonać, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wstążkę i wybrać opcję „Dostosuj wstążkę”.

pole wyboru

Otworzy się nowe okno dialogowe. W opcjach „Karty główne”, znajdujących się po prawej stronie okna, należy zaznaczyć wyłączoną dotychczas opcję Deweloper, a następnie zatwierdzić wybór, wybierając przycisk „OK”.

pole wyboru

Następnie należy wejść w zakładkę Deweloper i wybrać opcję „Wstaw”.

pole wyboru

Pojawi się niewielkie rozwijane menu, z którego w zbiorze „Formanty ActiveX” należy wybrać pole wyboru.

pole wyboru

Dzięki prostemu rysowaniu możemy wstawić pole wyboru do naszego arkusza. Pole wyboru różni się od pola opcji tym, że w przypadku pola wyboru wszystkie stworzone pola mogą być zaznaczone – w przypadku przycisku opcji możliwe jest zaznaczenie tylko jednej opcji.

pola wyboru

Aby edytować pole wyboru, należy w zakładce Deweloper wybrać opcję „Tryb projektowania”.

pole wyboru

Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pole wyboru i wybrać „Obiekt CheckBox” –> „Edit”.

pole wyboru

Możliwe jest edytowanie kształtu i wielkości pola wyboru, jak również wpisanie jego nowej nazwy.

pole wyboru

 

 

 

Zobacz również:

Jak zsumować dane z kilku arkuszy?
Jak szybko wykonać comiesięczne zestawienie dat?
Jak wydrukować wszystkie kolumny na jednej stronie?
Jak wstawić nowy arkusz?
Jak dodać słupki błędu na wykresie przestawnym?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady