Jak wstawić w komórce hiperłącze do drugiego arkusza skoroszytu?

Czasami niezbędne jest, aby podczas tworzenia rozbudowanych skoroszytów odwoływać się z jednego, głównego arkusza do drugiego,  a nawet do konkretnej lokalizacji w drugim arkuszu. Jest to przydatne, jeśli w pierwszym arkuszu mamy ogólne dane, zaś w drugim bardziej szczegółowe, np. wykresy. Można to zrobić w bardzo prosty sposób.

Rozwiązanie:

Aby wykonać odwołania do konkretnego zakresu z drugiego arkusza, należy kliknąć na komórkę, gdzie ma być owo odwołanie umieszczone, prawym klawiszem myszy. Następnie należy wybrać z menu opcję „Hiperłącze”. Oczywiście, trzeba pamiętać, że jeśli tworzymy odwołanie do drugiego arkusza w skoroszycie, to ten drugi arkusz fizycznie musi się w nim znajdować.

hiperłącze

Po wybraniu opcji otworzy się nowe okno „Wstawianie hiperłącza”. Należy wybrać tam opcję „Miejsce w tym dokumencie”. Następnie należy uzupełnić kolejne dane. W miejscu „Tekst do wyświetlania” (1) należy wpisać słowa, które pokażą się w komórce zawierającej odwołanie. Następnie należy wpisać adres komórki (2), do której się odwołujemy, a na liście zaznaczyć opcję „Arkusz 2” (3). Zmiany potwierdzamy klawiszem „OK”.

hiperłącez

Powstaje komórka, po kliknięciu na którą zostajemy przeniesieni do wpisanej komórki odwołania w drugim arkuszu.

hiperłącze

Zobacz również:

Znaki odwołania w formułach
Jak obliczyć sumę w Excelu?
Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie bezwzględne)?
Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły?
Jakie jednostki można konwertować w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady