Jak wstawić zakładkę w dokumencie Word?

Problem:
Jak wstawić zakładkę w dokumencie Word?

Dodawanie zakładek pomaga nam szybko znaleźć konkretne miejsce w dokumencie. Przy dłuższych tekstach może to być wygodny sposób odnajdowania określonych danych w tekście (np. wskazanie konkretnych wartości w raporcie).

Rozwiązanie:

Aby dodać zakładkę:

  • Ustawiamy kursor w miejscu gdzie ma się ona znajdować.
  • Przechodzimy na kartę Wstawianie.
  • Wybieramy sekcję Łącza.
  • Klikamy formant Zakładka.

Pojawia się okno dialogowe Zakładka. W polu Nazwa zakładki wpisujemy dowolną nazwę (najlepiej taką, która będzie wskazywać na element docelowy). Klikamy przycisk Dodaj.

W tym momencie pojawia się niewidoczny w dokumencie znacznik.

Aby wykorzystać zakładkę – a więc przejść do miejsca, które w ten sposób zaznaczyliśmy – wywołujemy ponownie okno dialogowe zakładki (Wstawianie – Łącza – Zakładka). Tutaj widzimy wszystkie zakładki dodane w dokumencie. Aby przejść do wybranej, należy kliknąć ją na liście, a następnie kliknąć przycisk Przejdź do.

Zostaniemy automatycznie przeniesieni do miejsca w dokumencie, gdzie wstawiono daną zakładkę.

 Zakładki na liście mogą być posortowane na dwa sposoby, które ustawiamy zaznaczając odpowiednią opcję w oknie Zakładka.

Pod listą zakładek jest opcja  Sortuj według, gdzie mamy do wyboru:

  • Nazwa (alfabetycznie – od A do Z).
  • Lokalizacja (kolejność wystąpienia w dokumencie – od początku do końca).

Zobacz również:

Jak włączyć linie siatki?
Jak zmienić widok dokumentu?
Jak ustawić odległość obramowania od krawędzi strony?
Jak wstawić przypis?
Jak posortować alfabetycznie tekst?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady