Jak wydrukować dowolną stronę bez numeru strony (sposób „zastępczy”)?

Problem:
Jak wydrukować dowolną stronę bez numeru strony?

Wstawiając automatycznie numery stron, możemy ominąć jedynie numer na pierwszej stronie. Jeśli chcemy więcej niż jedną stronę bez numeru należy wstawione numery jakoś ukryć. W tej poradzie pokażemy jak to zrobić, ale sposobem "zastępczym" – nie do końca przez nas polecanym (profesjonalne rozwiązanie pojawi się w przyszłości)!

Rozwiązanie:

Aby zakryć numer strony na dowolnej stronie, tak, że nie widać go ani w pliku ani na wydruku, użyjemy Kształtu.

Ustawiamy kursor na stronie gdzie chcemy zakryć numer. Przechodzimy na kartę Wstawianie. Wybieramy sekcję Ilustracje. Klikamy formant Kształty. Na liście opcji wybieramy Prostokąt.

Kursor zamienia się w krzyżyk. Przytrzymując lewy przycisk myszy rysujemy prostokąt tak, aby otoczyć numer strony.

Gdy skończymy zwalniamy przycisk.

Jak widać domyślnie kształt posiada obramowanie – jest zatem widoczny. Aby wyłączyć obramowanie klikamy na wstawionym prostokącie.

Pojawia się karta kontekstowa Narzędzia do rysowania Formatowanie. W sekcji Style kształtów klikamy formant Kontury kształtu.


Z listy opcji wybieramy Brak konturu.

To już koniec naszej pracy z tym numerem. Nie widać go ani na stronie ani na wydruku! Taką operację możemy wykonać dla dowolnej strony w dokumencie 🙂

Zobacz również:

Jak dodać pole tekstowe do obrazka?
Jak dodać zaufanego wydawcę?
Czym są formanty w programie Word?
Jak zmienić wygląd okna programu?
Jak wstawić schemat procesu cyklicznego?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady