Jak wygenerować liczbę losową?

Problem:
Jak wygenerować liczbę losową?

Jeśli mamy potrzebę wygenerować przypadkową liczbę, Excel jest dla nas idealnym narzędziem. Przy użyciu funkcji Randbetween() możemy „wylosować” dowolną liczbę całkowitą z określonego przez nas zakresu. Rozwiązanie:

Zaznaczamy komórkę, w której chcemy uzyskać liczbę losową. Klikamy na przycisk Wstaw funkcję fx obok Paska formuły:

Pojawi się okno dialogowe Wstawianie funkcji. Z listy rozwijanej wybieramy kategorię Matematyczne, a następnie, w oknie poniżej, odszukujemy funkcję Randbetween.
 
Funkcję możemy również znaleźć na czwartej karcie Formuły, w sekcji Biblioteka funkcji – klikając strzałkę pod formantem Matem. i tryg. Z listy opcji wybieramy funkcję Randbetween.


 
Zaznaczamy ją i klikamy przycisk OK.

Pojawi się kolejne okno dialogowe Argumenty funkcji, gdzie możemy ustalić górną i dolną granicę zakresu liczb, spośród których zostanie „wylosowana” wartość. 

 

W polu Dół wpisujemy najmniejszą wartość całkowitą, jaką będzie mogła przyjąć liczba, a w polu Góra największą.

Możliwe jest wprowadzanie liczb ujemnych – po prostu poprzedzamy je minusem.

Po kliknięciu przycisku OK mamy już gotowy wynik! 

Liczba losowa jest obliczana nietrwale, tzn. przy kolejnym obliczeniu arkusza (np. po wstawieniu następnej formuły) zostanie obliczona na nowo!

Aby zachować jedną przypadkowo wygenerowaną liczbę do dalszych obliczeń, należałoby ją skopiować.
Jak to zrobić nie kopiując formuły, która przecież nadal generowałaby liczbę na nowo, przeczytacie w poradzie: Jak skopiować wartość bez kopiowania formuły.

Zobacz również:

Jak wyłączyć linie siatki w arkuszu?
Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?
Jak zmienić kolor karty?
Jak zmienić widok arkusza?
Jak zmienić walutę w komórkach arkusza?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady