Jak wykropkować puste miejsca do uzupełnienia?

Problem:
Jak wykropkować puste miejsca do uzupełnienia?
Tworząc w Wordzie formularze, umowy i inne dokumenty, gdzie część danych zostanie uzupełnione  zwykle pozostawiamy wykropkowane miejsca. W takim wypadku najlepiej, gdy kropki są poniżej tekstu – tak, aby po wypełnieniu tekst wydrukowany i wpisany znajdował się w jednej linii. Zwykłe wstawienie rzędu kropek z klawiatury nie da takiego efektu.
 
Rozwiązanie:

Aby pozostawić wykropkowane miejsca do uzupełnienia posłużymy się podkreśleniem. Dzięki temu linia kropek będzie niżej niż tekst w danej linii.
Najpierw dla przykładu wpiszemy sobie dwa pola do uzupełnienia: imię i nazwisko.
Ustawiamy kursor dokładnie na końcu wyrazu Imię( czyli tam gdzie mają rozpocząć się kropeczki)
wykropkowanie_1
Do umieszczenia kropek użyjemy formantu podkreślenia. Możemy je włączyć  wciskając kombinację  klawiszy Ctrl+U lub ze  wstążki:
Na karcie Narzędzia główne 
Wybieramy sekcję Czcionka
A następnie formant Podkreślenie
Z listy opcji wybieramy odpowiednio linię kropkowaną
wykropkowanie_2
Oczywiście podkreślenie nie pojawi nam się dopóki nie będzie nad nim jakiegoś tekstu. Całe szczęście Word, jako tekst traktuje również znaki niewidoczne tj. spacje i tabulatory. Tak, więc naciskamy spację lub(lepiej) tabulator, aż pojawiające się kropki zajmą tyle miejsca ile potrzebujemy na brakujące dane.
A oto przykładowy efekt takiego działania:
wykropkowanie_3
Aby wyłączyć podkreślenie nalezy ponownie kliknąć formant U lub ponownie użyć kombinacji Ctrl+U

 

Zobacz również:

Jak podzielić komórki tabeli?
Formatowanie czcionki
Jak zmienić wielkość liter w dokumencie?
Jak przejrzeć zmiany naniesione przez konkretnego recenzenta?
Jak szybko dodać elementy (np. nazwę firmy) do dokumentu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady