Jak zaadresować koperty za pomocą korespondencji seryjnej?

Problem:
Jak zaadresować koperty za pomocą korespondencji seryjnej?
 
Jeśli wysyłamy dużą ilość listów ręczne adresowanie kopert może być męczące. Poza tym nadruk wygląda bardziej elegancko, a przy użyciu korespondencji seryjnej eliminujemy możliwość błędnego zaadresowania.
 
Rozwiązanie:
Koperty zaadresujemy używając adresów z utworzonej przez nas listy. Najpierw wybierzemy źródło adresów.
 
Przechodzimy na kartę Korespondencja. W sekcji Rozpoczynanie korespondencji seryjnej, klikamy formant Wybierz adresatów, a następnie z listy opcji wybieramy Użyj istniejącej listy.
 
W oknie wybieramy nasz plik z listą adresatów, tu: klienci.
Następnie ustawimy odpowiednią „wielkość papieru” – czyli określamy, jaki rodzaj korespondencji seryjnej będziemy tworzyć.
 
Klikamy formant Rozpocznij koresp. ser. i z listy opcji wybieramy Koperty.
Pojawi się okno dialogowe Opcje kopert.
 
 
Możemy tutaj ustawić: 
  • Rozmiar koperty – wybieramy z listy opcji.
  • Położenie adresata i nadawcy – ustawiamy odstęp od lewej i od góry w polach edycyjnych.
  • Czcionka adresata i nadawcy – możliwa do ustawienia w oddzielnym oknie dialogowym czcionka.
 
Można tutaj ustawić Styl czcionki, Rozmiar, rodzaj oraz różne Efekty, jak: Podkreślenie, Kapitaliki
 
Gdy ustawimy wszystkie opcje możemy przejść do edytowania kopert.
Mamy do wypełnienia dwa obszary, które sa oznaczone niebieską ramką.
  • W lewym górnym rogu koperty znajduje się Adres nadawcy – tę część wypełniamy sami, gdyż będzie ona niezmienna dla wszystkich kopert.
  • W prawym dolnym rogu – tam gdzie umieszczamy Adres odbiorcy – wstawimy pole korespondencji seryjnej.
Z sekcji Wpisywanie i wstawianie pól, wybieramy formant Blok adresu. Pojawia się okno dialogowe Wstawianie bloku adresu. W pierwszym polu edycji zaznaczamy, jaki format ma mieć nazwa adresata – my użyjemy pełnego imienia i nazwiska.
 
Poniżej mamy zaznaczoną opcję Wstaw adres pocztowy. W oknie z prawej strony widać jak będzie wyglądał blok adresu dla wpisów z naszej listy adresatów.
 
Klikamy OK.
 
 
Nasze koperty korespondencji seryjnej są już gotowe. Teraz wystarczy już tylko scalić je i wydrukować. Jak to zrobić opowiem w oddzielnej poradzie!

Zobacz również:

Jak ponumerować wiersze w Wordzie?
Jak napisać tekst w pionie?
Jak dodać do dokumentu menu dewelopera?
Jak zapisać dokument w formacie .pdf?
Jak ustawić obrazek za tekstem?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady