Jak zaadresować koperty za pomocą korespondencji seryjnej?

Problem:
Jak zaadresować koperty za pomocą korespondencji seryjnej?
 
Jeśli wysyłamy dużą ilość listów ręczne adresowanie kopert może być męczące. Poza tym nadruk wygląda bardziej elegancko, a przy użyciu korespondencji seryjnej eliminujemy możliwość błędnego zaadresowania.
 
Rozwiązanie:
Koperty zaadresujemy używając adresów z utworzonej przez nas listy. Najpierw wybierzemy źródło adresów.
 
Przechodzimy na kartę Korespondencja. W sekcji Rozpoczynanie korespondencji seryjnej, klikamy formant Wybierz adresatów, a następnie z listy opcji wybieramy Użyj istniejącej listy.
 
W oknie wybieramy nasz plik z listą adresatów, tu: klienci.
Następnie ustawimy odpowiednią „wielkość papieru” – czyli określamy, jaki rodzaj korespondencji seryjnej będziemy tworzyć.
 
Klikamy formant Rozpocznij koresp. ser. i z listy opcji wybieramy Koperty.
Pojawi się okno dialogowe Opcje kopert.
 
 
Możemy tutaj ustawić: 
  • Rozmiar koperty – wybieramy z listy opcji.
  • Położenie adresata i nadawcy – ustawiamy odstęp od lewej i od góry w polach edycyjnych.
  • Czcionka adresata i nadawcy – możliwa do ustawienia w oddzielnym oknie dialogowym czcionka.
 
Można tutaj ustawić Styl czcionki, Rozmiar, rodzaj oraz różne Efekty, jak: Podkreślenie, Kapitaliki
 
Gdy ustawimy wszystkie opcje możemy przejść do edytowania kopert.
Mamy do wypełnienia dwa obszary, które sa oznaczone niebieską ramką.
  • W lewym górnym rogu koperty znajduje się Adres nadawcy – tę część wypełniamy sami, gdyż będzie ona niezmienna dla wszystkich kopert.
  • W prawym dolnym rogu – tam gdzie umieszczamy Adres odbiorcy – wstawimy pole korespondencji seryjnej.
Z sekcji Wpisywanie i wstawianie pól, wybieramy formant Blok adresu. Pojawia się okno dialogowe Wstawianie bloku adresu. W pierwszym polu edycji zaznaczamy, jaki format ma mieć nazwa adresata – my użyjemy pełnego imienia i nazwiska.
 
Poniżej mamy zaznaczoną opcję Wstaw adres pocztowy. W oknie z prawej strony widać jak będzie wyglądał blok adresu dla wpisów z naszej listy adresatów.
 
Klikamy OK.
 
 
Nasze koperty korespondencji seryjnej są już gotowe. Teraz wystarczy już tylko scalić je i wydrukować. Jak to zrobić opowiem w oddzielnej poradzie!

Zobacz również:

Jak wstawić zrzut ekranu do dokumentu?
Jak wstawić ozdobną poziomą linię?
Jak zmienić sposób wyświetlania poprawek?
Jak skopiować formatowanie fragmentu tekstu?
Rejestrowanie konta blogowego

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady