Jak zaimportować dane z pliku tekstowego?

Problem:
Jak zaimportować dane z pliku tekstowego?
Może się zdarzyć, że dane do opracowania dostaniemy w pliku tekstowym. Wówczas metoda kopiuj-wklej może się okazać nieskuteczna, gdyż wszystkie dane z jednego wiersza zostaną wklejone do jednej komórki. Wygodne jest importowanie danych, gdzie możemy określić, co rozdziela poszczególne „komórki” w obrębie wiersza.

Rozwiązanie:


Nasze dane są zapisane w pliku dane.txt położonym na dysku D. Pierwszy wiersz pliku tekstowego zawiera nagłówki kolumn, a poszczególne informacje są rozdzielone przecinkami
Przechodzimy na kartę Dane
Wybieramy sekcję Dane zewnętrzne
Klikamy formant Z tekstu
import_txt_1
Pojawia się okno dialogowe Importowanie pliku tekstowego
Wybieramy lokalizację na dysku gdzie znajduje się plik
Zaznaczamy plik( lewy przycisk myszy)
Klikamy przycisk Importuj
import_txt_2
Otworzy sie Kreator importu tekstu. Mamy do wykonania 3 kroki, w czasie, których ustalimy szczegóły importu.

1-szy krok

Wybieramy sposób rozdzielenia danych w pliku-

  • rozdzielany- dane są oddzielone jakimś znakiem(np. tab, średnik czy przecinek)-wybieramy tę opcję
  • Stała szerokość– oznacza, że dane są ułożone idealnie takich samych w kolumnach

Ustawiamy kodowanie pliku-najbezpieczniej jest nie zmieniać-program domyślnie ustawi poprawne kodowanie
import_txt_3

2-gi krok 

Tutaj wybieramy ogranicznik-czyli symbol rozdzielający poszczególne dane. U nas będzie to przecinek.

Klikamy Dalej
import_txt_4

3-ci krok

Tutaj wybieramy, które kolumny chcemy importować oraz wybieramy, jaki ty danych one zawierają.
Klikamy kolejno na wybraną kolumnę i zaznaczamy odpowiedni typ danych. Najprościej zostawić domyślny typ danych- Ogólny-wóczas już program zdecyduje o typie danej kolumny.
Klikamy Zakończ


import_txt_5
Pojawia się ostatnie okno, gdzie wybieramy gdzie mają być umieszczone dane. Do wyboru tradycyjnie Istniejący arkusz i Nowy arkusz.
Klikamy Ok.
Dane zostają zaimportowane do Excela. Dane w poszczególnych wierszach są umieszczane w oddzielnych komórkach.

 

Zobacz również:

Jak można zabezpieczyć skoroszyt hasłem?
Jak wypełnić szybko komórki jednakową wartością?
Jak wyróżnić komórki skalą kolorów zależnie od wartości?
Jak zablokować arkusz przed wpisaniem niepoprawnej wartości?
Jak szybko zaznaczyć określoną liczbę komórek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady