Jak zakreślić nieprawidłowe dane?

Problem:
Jak zakreślić nieprawidłowe dane?

Zakreślanie nieprawidłowych danych to narzędzie, które umożliwia szybką identyfikację błędnie uzupełnionych komórek. Możemy wybrać spośród szeregu warunków, które mają spełniać wartości w komórce i wyróżnić spośród nich niezgodne wpisy.
Narzędzie to możemy zastosować do wypełnionych komórek, w przeciwieństwie do sprawdzania poprawności danych, która chroni przed wpisaniem błędnych wartości, ale nie zwraca błędów w wartościach już istniejących.

Rozwiązanie:


Mamy przykładowy plik zawierający dane o studentach. Poszukamy błędnych wartości w kolumnie wiek, przyjmując za poprawne wartości z zakresu 18-26 lat.

Najpierw zaznaczamy zakres zawierający dane (kolumna Wiek). Teraz ustawimy warunek poprawności.
Przechodzimy na kartę Dane. Z sekcji Narzędzia danych klikamy na formant Poprawność danych. Z listy opcji wybieramy Poprawność danych.Pojawia się okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych. Odznaczamy pole Ignoruj puste – komórki bez wartości też będą uznawane za błędne. W polu dozwolone ustawiamy Pełna liczba. Pojawią się trzy dodatkowe pola.

  1. W polu Wartości ustawimy między.
  2. W polu Minimum wpiszemy 18.
  3. W polu Maksimum wpiszemy 26.
  4. Klikamy OK.

Teraz warunek zostaje zastosowany do zaznaczonego obszaru. Dzięki temu nie będziemy mogli wpisać niepoprawnej wartości. Aby wyróżnić niewłaściwe wartości wśród tych już wpisanych klikamy na formant Poprawność danych. Z listy opcji wybieramy Zakreśl nieprawidłowe dane.

Wszystkie niewłaściwe wpisy zostają otoczone czerwonym kółeczkiem.

 

Zobacz również:

Jak stworzyć tabliczkę mnożenia (pytanie o pracę)?
Jak wstawić kolumnę do arkusza?
Jak szybko dopasować szerokość i wysokość komórek do tekstu?
Jak udostępnić pracownikom edycję części arkusza?
Jak zmienić walutę w komórkach arkusza?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady