Jak zmienić etykiety osi poziomej?

Problem:
Jak zmienić etykiety osi poziomej?
 
Etykiety osi poziomej to te liczby, które pojawiają się na „osi X”. Zdarza się, że to, co chcemy użyć, jako etykiety na osi poziomej zostanie przez Excela automatycznie uczynione częścią wykresu.
 
Rozwiązanie:
Pokażemy jak zmodyfikować taki wykres, gdzie pewne dane zostały pokazane, jako wartości na osi pionowej zamiast na osi poziomej.
 
Tak wyglądają nasze dane i wykres wygenerowany przez Excela:
 
Jak widać mamy tutaj trzy serie danych: rok, sprzedaż1 i sprzedaż2. Naszym zadaniem jest przekształcić wykres, aby prezentował sprzedaż produktów 1 i 2 (sprzedaż1, sprzedaż2) w latach 2004-2008. W tym celu musimy zmienić właśnie etykietę osi poziomej. Liczby 1 2 3 4 5 chcemy zastąpić wartościami z kolumny Rok.
 
Najpierw trzeba kliknąć na obszar wykresu, aby uzyskać dostęp do Narzędzi wykresów. Przechodzimy na kartę Projektowanie. W sekcji Dane klikamy formant Zaznacz dane.
 
 
 
Pojawi się okno dialogowe Wybieranie źródła danych. Naciskamy przycisk Edytuj z prawej strony.
 
 
Pojawi się kolejne okno dialogowe Etykiety osi. Wówczas zaznaczamy dane w kolumnie rok. W polu Zakres etykiet osi pojawia się nazwa tego zakresu.
 
 
Wystarczy kliknąć OK i zostaniemy przekierowani ponownie do okna Wybieranie źródła danych. Etykiety zostały już ustawione poprawnie, teraz musimy jeszcze usunąć serię danych rok z wykresu. W tym celu zaznaczamy tę serię w polu z lewej strony. Naciskamy przycisk Usuń. Naciskamy przycisk OK, aby zamknąć okno.
 
 
Nasz wykres już się zmienił i pokazuje sprzedaż w określonych latach 🙂 

Zobacz również:

Jak automatycznie uruchamiać skoroszyt po starcie Windows 7?
Jak automatycznie skopiować formatowanie komórek?
Jak usunąć hiperłącze?
Jak posortować komórki alfabetycznie?
Jak wstawić przycisk opcji do arkusza?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady