Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?

Problem:
Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?
 
Gdy utworzymy wykres w Excelu odstęp między wartościami na osi jest domyślnie zbliżony do odstępu między wprowadzonymi danymi. Istnieje jednak możliwość zmiany tej odległości.
 
Rozwiązanie:
Aby przejść do edycji osi klikamy w obrębie wykresu, wówczas wyświetlają się karty kontekstowe – Narzędzia wykresów
  1. Przechodzimy na kartę Układ.
  2. Wybieramy sekcję Osie.
  3. Klikamy formant Osie.
  4. Z listy opcji wybieramy Główna oś pionowa.
Na kolejnej liście opcji zaznaczamy Więcej opcji głównej osi pionowej.
 
Pojawia się okno dialogowe Formatowanie Osi. W oknie z lewej strony zaznaczamy pierwszą zakładkę: Opcje osi.
Aby zmienić skok osi, czyli odległość między poszczególnymi jednostkami przechodzimy do prawej części okna. Wybieramy trzecią pozycję od góry: Jednostka główna. Domyślnie jest ustawiona wartość Automatycznie. W szarym polu obok widzimy, jaką wartość automatycznie dobrał Excel.
 
 
Aby ustawić własną wartość zaznaczamy opcję Stała. Wówczas pole edycji obok zostaje uaktywnione i możemy w nie wpisać dowolną wartość. My zmienimy domyślną wartość 5 na wartość 3. Klikamy przycisk Zamknij w dole okna.
 
 
A oto jak wygląda nasza Oś Y po zmianach.  Jak widać odstęp między jednostkami wynosi ustawioną przez nas wartość: 3.
 

Zobacz również:

Jak wydrukować wszystkie wiersze na jednej stronie?
Jak usunąć komentarze z wielu komórek jednocześnie?
Jak stworzyć niestandardową kartę w wstążce menu?
Jak znaleźć maksymalne wartości w arkuszu?
Jak usunąć zawartość komórki razem z formatowaniem?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady