Jak zmienić sposób wyświetlania poprawek?

Problem:
Jak zmienić sposób wyświetlania poprawek?

Poprawki nanoszone w dokumencie przez innych użytkowników są zazwyczaj wyróżniane innym kolorem. Istnieje jednak możliwość dostosowania sposobu ich wyświetlania, również z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych zmian.

Rozwiązanie:


Aby zmienić sposób wyświetlania zmian możemy użyć formantu Dymki.
Przechodzimy na kartę Recenzja. Wybieramy sekcję Śledzenie. Klikamy formant Dymki.

Na liście opcji mamy 3 możliwości:

  • Pokaż poprawki w dymkach – obok kartki widzimy szary margines, gdzie są wyświetlane dymki odnoszące się do poszczególnych zmian. Każdy dymek zawiera opis zmiany, np. Komentarz, Sformatowano itp.
    .

  • Pokaż wszystkie  poprawki w wierszach – wyświetlana jest kartka bez marginesu. Naniesione poprawki są wyróżnione innym kolorem, a skomentowany tekst jest podświetlony. Aby zobaczyć opis zmiany lub komentarz, ustawiamy kursor myszy nad zmianą.

  • Pokaż tylko komentarze i formatowanie w dymkach  – kartka wyświetlona jest ponownie z marginesem, ale tylko komentarze i formatowanie tekstu są widoczne w dymkach. Pozostałe zmiany – jak np. usunięte czy dopisane wyrazy są wyróżnione innym kolorem w tekście

Znając te opcje każdy może ustawić najwygodniejszy dla siebie tryb wyświetlania poprawek.

Zobacz również:

Jak posortować daty w Wordzie?
Jak dodać tekst obok grafiki?
Jak zmienić styl rysunku / autokształtu?
Jak wstawić przypis?
Jak wstawić podpis do tabeli/rysunku/równania?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady