Jak znaleźć dane występujące w jednej kolumnie, a w drugiej nie?

Problem:

Jak porównać dane z dwóch kolumn, tak aby wybrać tylko te, które występują w jednej kolumnie, a w drugiej nie?

Opis:

Istnieją minimum dwa proste rozwiązania tego problemu. Jedno opiera się na stworzeniu nowej kolumny i wprowadzeniu do niej odpowiedniej formuły, natomiast drugie – na wykorzystaniu opcji Formatowanie warunkowe. Poniżej znajduje się przykładowy zrzut danych w dwóch kolumnach, które to dane chcemy porównać.

Będziemy szukać danych z kolumny A, które nie występują w kolumnie B.

 

Rozwiązanie:

 

Rozwiązanie 1:

Wpisujemy w komórce C1 poniższą formułę i kopiujemy ją w dół do tylu komórek (w kolumnie C) ile danych chcemy porównać:

{code} =JEŻELI(LICZ.JEŻELI($B$1:$B$6;A1)>0;” „;”Litera z komórki A”&WIERSZ()&” (tj. litera „&A1&”) nie występuje w kolumnie B”) {/code}

Jak działa ta formuła?

Najpierw funkcja wewnętrzna LICZ.JEŻELI, bierze dane z zakresu od B1 do B6 i zlicza ile razy występuje w tym zakresie wartość z komórki A1 (w naszym przypadku jest to litera: a). Po zliczeniu ilości wystąpień instrukcja warunkowa JEŻELI sprawdza warunek, przyrównując ilość wystąpień do zera. W przypadku kiedy ilość jest większa od zera (czyli wartość z kolumny A występuje w kolumnie B) do danej komórki wpisywana jest po prostu spacja, w przeciwnym wypadku (ilość wystąpień równa jest zero) w komórkę wpisywany jest tekst (przykład poniżej):

Litera z komórki A3 (tj. litera c) nie występuje w kolumnie B

Numer wiersza komórki (w tym wypadku) uzyskujemy za pomocą funkcji: WIERSZ().

Wynik działania naszej funkcji można zobaczyć poniżej:

Rozwiązanie 2:

To rozwiązanie wydaje się być „lepsze”, a to dlatego, że łatwiej można zobaczyć wynik. Aby rozwiązać nasz problem należy:

 1. zaznaczyć wszystkie dane w kolumnie A,
 2. wybrać na karcie Narzędzia główne opcję Formatowanie warunkowe, a następnie Nowa reguła…
 3. W oknie Nowa reguła formatowania w sekcji Wybierz typ reguły kliknij pozycję Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować, następnie w polu Edytuj opis reguły wprowadź poniższą formułę (patrz rysunek poniżej):
  {code} =LICZ.JEŻELI($B$1:$B$6;$A1)>0 {/code}

  Po wprowadzeniu formuły w odpowiednie pole, kliknij przycisk Formatuj… aby nadać format tym komórką z wartościami w kolumnie A, które mają odpowiednik wartości w kolumnie B.

 4.   W oknie Formatowanie komórek poustawiaj odpowiednie opcje – tak jak chcesz mieć sformatowane komórki (w naszym przykładzie ustawiłem tło komórki na kolor czerwony).

  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Formatowanie komórek.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Nowa reguła formatowania.
  Okno: Nowa formuła formatowania
 6. Efekt jaki powinniśmy uzyskać powinien być podobny do poniższego (w zależności jakie formatowanie komórek ustawiono).

Zobacz również:

Jak zamiast całej daty wyświetlić tylko rok?
Jak odkryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Jak uzyskać w danej komórce nazwę miesiąca podając jego numer (liczbę) w innej komórce?
Jak konwertować cale na stopy/centymetry?
Jak zmienić domyślną liczbę otwieranych arkuszy?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady