Jak zrobić ciekawą listę wypunktowania?

Program Word pozwala na tworzenie nie tylko zwyczajnych dokumentów o podstawowym formatowaniu, ale również treści wzbogaconych w kwestiach estetycznych. Tak jest również w przypadku tworzenia rozmaitych list.

Lista wypunktowania domyślnie tworzona jest jako podstawowe wypunktowanie z użyciem kropek jako wyznaczenia kolejnej linijki. Tymczasem istnieje możliwość zmiany estetyki takiego wypunktowania w bardzo prosty sposób, co wpływa na odbiór przez czytelnika.

Rozwiązanie:

 

Aby stworzyć listę wypunktowania, należy wejść w zakładkę „Narzędzia główne” oraz wybrać przycisk odpowiadający uruchomieniu wypunktowania. Każdy kolejny podpunkt będzie tworzony automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter oraz wpisaniu treści podpunktu.

wypunktowanie

Aby zmienić rodzaj wypunktowania, należy ponownie wybrać przycisk wypunktowania. Pokaże się rozwijana lista, gdzie dostępne będą automatyczne, gotowe punktory (1). Jeśli chcemy stworzyć własny punktor, należy kliknąć opcję „Zdefiniuj nowy punktor” (2).

wypunktowanie

Otworzy się nowe okno dialogowe „Definiowanie punktora”. W oknie tym można wybrać miejsce pochodzenia punktora – czy ma to być symbol (1) z dostępnej biblioteki symboli, obraz (2) dostępny w bibliotece Office czy może punktor edytowany za pomocą czcionki (3). Można również ustawić odpowiednie wyrównanie punktora (4). Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem „OK” (5).

wypunktowanie

 

 

 

Zobacz również:

Sieroty, wdowy i bękarty
Jak wstawić ułamek?
Jak dodać cień do rysunku lub autokształtu?
Jak wykropkować puste miejsca do uzupełnienia?
Jak przekreślić komórkę w tabeli?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady