Jak zrobić listę z podpunktami?

Problem:
Jak zrobić listę z podpunktami?

Jeśli chcemy coś wypunktować, często potrzebujemy użyć różnych poziomów listy. Pokażemy jak można łatwo zrobić listę wielopoziomową.


Rozwiązanie:


Aby odróżnić punkty główne od podpunktów, można użyć zupełnie innych znaczników, np. numery i litery lub różnych rodzajów punktorów. Najlepiej jednak, jeśli są one trochę „wcięte” w stosunku do punktu głównego. Pokażę tutaj jak najszybciej osiągnąć taki efekt.

Jak zwykle posłużę się przykładem. Na rysunku niżej widać listę punktowaną, do której chcemy dodać poziomy. Teraz wszystkie punkty są sformatowane jednakowym znacznikiem. Na rysunku zasygnalizowano, jaki poziom ma mieć dany punkt po sformatowaniu (I, II, III).

Przystąpmy, zatem do sformatowania tej trójpoziomowej listy. Przy najwyższym poziomie (Negocjacje) nie będziemy nic zmieniać.

Aby ustawić poziom II (Twarde, Miękkie, Rzeczowe) należy zaznaczyć te słowa myszą. Najlepiej to zrobić przy wciśniętym klawiszu Ctrl, wówczas możemy zaznaczyć i sformatować wszystkie trzy poziomy naraz.
Po zaznaczeniu poziomów należy przejść na kartę Narzędzia główne, w sekcji Akapit, odnaleźć formant Punktory i kliknąć strzałkę w dół (z prawej strony formantu). Z listy opcji wybieramy Zmień poziom listy.
Z listy opcji wybieramy Poziom 2 (jeśli chcemy mieć większe wcięcie możemy wybrać inny poziom).

Nasze podpunkty zostały już sformatowane – mają wcięcie i inny znacznik.

Powtórzymy te same kroki dla punktów poziomu III:
Zaznaczamy wszystkie punkty myszą z wciśniętym klawiszem Ctrl. Przechodzimy na kartę Narzędzia główne. W sekcji Akapit odnajdujemy formant Punktory i klikamy strzałkę w dół (z prawej strony formantu). Z listy opcji wybieramy Zmień poziom listy, a następnie z listy opcji wybieramy Poziom 3.


A oto nasz efekt końcowy:

Teraz każdy już może dostosować swoją listę do swoich potrzeb!

Zobacz również:

Jak napisać tekst w pionie?
Jak konwertować listę w tabelę?
Jak wydrukować dokument?
Jak włączyć linie siatki?
Dodawanie pól

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady