Jak zrobić wykres funkcji w Excelu?

Problem:
Jak zrobić wykres funkcji w Excelu?
 
W tej poradzie pokażę jak wstawić wykres funkcji, tzn. taki, na którym wartości na jednej osi zależą od wartości na drugiej. Dzięki temu zaznaczając dwie kolumny z danymi otrzymamy wykres z jedną linią. W ten sposób zaznaczone przez nas dane staną się odpowiednio wartościami na osi X i osi Y.
 
Rozwiązanie:
Sporządzimy wykres prostej funkcji liniowej y=2x+1. Najpierw musimy podać dane do wykresu – wyliczymy je z podanego wzoru. W jednej kolumnie umieścimy wartości X, a w drugiej wyznaczymy wartości Y.
 
W pierwszym wierszu podaliśmy nazwy kolumn: X, Y. W wierszach w kolumnie A wpisujemy dane, które będą wyświetlane na osi X, a w kolumnie B wpisujemy formułę, która wyliczy nam wartości dla naszej funkcji (oś Y).
 
 
Teraz przechodzimy do tworzenia wykresu. Przechodzimy na kartę Wstawianie. Wybieramy sekcję Wykresy. Klikamy formant Liniowy. Z listy opcji wybieramy dowolny rodzaj wykresu liniowego.
 
 
Pojawił się czysty obszar wykresu. Aby go zapełnić klikamy na kartę kontekstową Projektowanie.
Wybieramy sekcję Dane. Klikamy na formant Zaznacz dane. Pojawi się okno dialogowe Wybieranie źródła danych. Klikamy przycisk Dodaj. Pojawia się okno dialogowe Edytowanie serii. Ustawiamy kursor w polu edycji Nazwa serii i wpisujemy Y. Następnie klikamy w polu edycji wartości serii i zaznaczamy zakres z wartościami Y (te wyliczone z formuły – kolumna B). Klikamy OK.
 
Widzimy ponownie okno Wybieranie źródła danych. Teraz musimy jeszcze ustawić odpowiednie wartości na osi X. Znajdziemy je w oknie z prawej strony- są to Etykiety osi poziomej (kategorii).
Excel automatycznie ustawił tu wartości 1,2,3… Aby je zmienić klikamy przycisk Edytuj.
 
Pojawia się okno dialogowe Zakres etykiet osi. Tutaj zaznaczamy zakres zawierający wartości X.
Klikamy OK.
 
 
Następnie klikamy OK w oknie Wybieranie źródła danych. Otrzymaliśmy wykres funkcji y(x).
 

Zobacz również:

Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?
Jak usunąć komentarze z wielu komórek jednocześnie?
Jak policzyć odchylenie standardowe próbki?
Jak obliczyć datę zakończenia spłaty kredytu?
Separatory tysięcy

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady