Jak zsumować liczby odpowiednie każdej danej wartości w arkuszu?

Standardowa formuła wyszukiwanie pozwala na znalezienie jednego wyniku dla danej wartości. Jeśli zależy nam na znalezieniu większej liczby wyników, a także zsumowaniu odpowiadających im liczb, a najlepiej – wszystkich wyników dla danej wartości, znajdujących się w określonym arkuszu, musimy zastosować do tego celu odpowiednią formułę.

Rozwiązanie:

Aby utworzyć wyszukiwanie wartości we wszystkich miejscach, gdzie występuje, będziemy potrzebowali stworzenia własnej formuły. W tym przypadku zastosujemy rozwiązanie tablicowe na przykładzie stworzenia sumy przepracowanych godzin dla danego pracownika na bazie dwukolumnowej listy. W pierwszej kolumnie mamy nazwiska – powtarzające się dowolną ilość razy. W drugiej kolumnie – liczby odpowiadające przepracowanym godzinom. Formułę umieścimy na górze, nad nazwiskami, w komórce B4.

wartości

Formułę zaczniemy od obowiązkowego znaku równości oraz podstawowego działania, które program ma wykonać – SUMA. Następnie w nawiasie zwykłym umieszczamy drugie działanie, które będzie wykonywane jako pierwsze – ze względu na otoczenie nawiasem – JEŻELI. Otwieramy kolejny nawias, w którym umieszczamy kolejno zakres komórek obejmujący nazwiska, znak równości oraz wybierane nazwisko w cudzysłowie. Następnie stawiamy średnik, wpisujemy zakres liczb – musi być równy pierwszemu zakresowi – i dwukrotnie zamykamy pełen nawias. Formuła wygląda następująco:

wartości

Co istotne przy formułach tablicowych, nie zatwierdzamy formuły enterem, tylko zbiorem klawiszy CRTL+SHIFT+ENTER. Wówczas formuła jest traktowana jako tablicowa i wylicza odpowiedni wynik. Po każdej zmianie argumentów zależy dokonać takiego samego zatwierdzenia formuły.

wartości

Zobacz również:

Jak wydrukować cały skoroszyt?
Jak szybko zamienić przecinek (separator) dziesiętny na kropkę i odwrotnie?
Jak sprawdzić poprawność wpisywanych danych?
Jak chronić arkusz przed innymi użytkownikami?
Jak obliczyć stawkę VAT?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady