Jak zsumować liczby odpowiednie każdej danej wartości w arkuszu?

Standardowa formuła wyszukiwanie pozwala na znalezienie jednego wyniku dla danej wartości. Jeśli zależy nam na znalezieniu większej liczby wyników, a także zsumowaniu odpowiadających im liczb, a najlepiej – wszystkich wyników dla danej wartości, znajdujących się w określonym arkuszu, musimy zastosować do tego celu odpowiednią formułę.

Rozwiązanie:

Aby utworzyć wyszukiwanie wartości we wszystkich miejscach, gdzie występuje, będziemy potrzebowali stworzenia własnej formuły. W tym przypadku zastosujemy rozwiązanie tablicowe na przykładzie stworzenia sumy przepracowanych godzin dla danego pracownika na bazie dwukolumnowej listy. W pierwszej kolumnie mamy nazwiska – powtarzające się dowolną ilość razy. W drugiej kolumnie – liczby odpowiadające przepracowanym godzinom. Formułę umieścimy na górze, nad nazwiskami, w komórce B4.

wartości

Formułę zaczniemy od obowiązkowego znaku równości oraz podstawowego działania, które program ma wykonać – SUMA. Następnie w nawiasie zwykłym umieszczamy drugie działanie, które będzie wykonywane jako pierwsze – ze względu na otoczenie nawiasem – JEŻELI. Otwieramy kolejny nawias, w którym umieszczamy kolejno zakres komórek obejmujący nazwiska, znak równości oraz wybierane nazwisko w cudzysłowie. Następnie stawiamy średnik, wpisujemy zakres liczb – musi być równy pierwszemu zakresowi – i dwukrotnie zamykamy pełen nawias. Formuła wygląda następująco:

wartości

Co istotne przy formułach tablicowych, nie zatwierdzamy formuły enterem, tylko zbiorem klawiszy CRTL+SHIFT+ENTER. Wówczas formuła jest traktowana jako tablicowa i wylicza odpowiedni wynik. Po każdej zmianie argumentów zależy dokonać takiego samego zatwierdzenia formuły.

wartości

Zobacz również:

Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?
Jak obliczyć silnię danej liczby?
Jak wypełnić szybko komórki jednakową wartością?
Jak zaznaczyć kolorami zakresy liczb spełniających warunki?
Zaokrąglanie do najbliższej liczby

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady