Miejsca dziesiętne, cyfry znaczące i zera nieznaczące

Podczas tworzenia niestandardowych formatów liczbowych, z pewnością przydadzą nam się separatory. Odznaczają one wartości, porządkujące je według jednego stylu wyświetlania, zwłaszcza pod kątem miejsc dziesiętnych.

Rozwiązanie:

Podczas tworzenia niestandardowego formatu dla ułamków należy pamiętać o jednej zasadzie. Przy tworzeniu formatu zostaną wyświetlone wszystkie liczby nadprogramowe względem formatu po prawej stronie przecinka. Po lewej stronie przecinka liczby, które są nadprogramowe względem znaków formatu, zostaną usunięte. Oznacza to, że format zachowa wszystkie całości, a miejsca dziesiętne ustawi według znaków w formacie. Jednocześnie, dzięki odpowiedniemu znacznikowi można dodać 0 do miejsca dziesiętnego, aby ujednolicić formę wyświetlania ułamków.

Do separatorów przy wyświetlaniu ułamków należą następujące znaki:

# – jako znak cyfry; wprowadzenie tego znaku sprawia, że wyświetlanych jest dokładnie tyle cyfr w liczbie, ile jest znaczników;

0 – jako znak formatu zera nieznaczącego, czyli wyświetlającego się w miejscu po przecinku dla ujednolicenia formatu dziesiętnego i liczby miejsc po przecinku w ułamku;

? – jako wyrównanie symboli dla ułamków, w tym również w ramach przekształcenia ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły.

Przykłady zastosowania w formułach:

Liczba początkowa

Formuła

Liczba końcowa

6.2546

#.##

6.25

4.25

#.##0

4.250

5,25

#””??/??

5 1/4

 

Jeśli chcemy dodatkowo, aby liczby wyświetlały się w kolumnie równo, tzn. tak, aby miejsca dziesiętne i przecinek się pokrywały, należy użyć formuły:

???,???

Zobacz również:

Jak stworzyć harmonogram pracy dla pracowników?
Jak można zabezpieczyć skoroszyt hasłem?
Jak zmienić styl wykresu?
Jak odwoływać się do komórek (style odwołania A1 i W1K1)?
Jak wstawić pojedynczą komórkę do arkusza?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady