Oznaczanie wpisów indeksu

Aby móc stworzyć indeks w dokumencie, należy najpierw oznaczyć konkretne hasła, do których indeks będzie się odwoływał. Jest to pierwszy krok w tworzeniu wpisów do indeksu.

Rozwiązanie:

Aby oznaczyć wpis do indeksu, należy wejść w zakładkę „Odwołania” i wybrać przycisk „Oznacz wpis”, znajdujący się w zbiorze opcji „Indeks”.

indeks

Następnie otworzy się nowe okno dialogowe „Oznaczanie wpisu indeksu”. W dziale „Indeks” (1) należy wybrać hasło główne dla naszego wpisu oraz określić hasła podrzędne, które będą się odwoływać do hasła głównego. W polach zbioru „Opcje” (2) należy wybrać sposób odwołania – czy będzie to bieżąca strona, czy też pojawi się słowo „Patrz” lub inne, wybrane przez nas, albo określony zakres stron. Należy zaznaczyć również, czy format numeru strony (3) oznaczany będzie kursywą czy pogrubieniem. Opcja „Oznacz” (4) spowoduje oznaczenie bieżącego wpisu, zaś „Oznacz wszystko” (5) odwoła się do całego dokumentu.

indeks

 

Zobacz również:

Jak zaznaczyć w dokumencie tylko obiekty?
Jak ponumerować wiersze w Wordzie?
Jak przygotować mini-notatki w Wordzie?
Jak znaleźć w dokumencie słowo i zamienić je na inne?
Jak zapisać własny szablon dokumentu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady