Zaokrąglanie do wielokrotności

Zaokrąglanie można wykonać również w odniesieniu nie tyle do konkretnej liczby, co do wielokrotności innej liczby. Taka sytuacja pojawia się, gdy chcemy przeliczyć np. ilość paczek z produktami koniecznych do wysłania w obliczu danej liczby zamówienia.

Rozwiązanie:

Aby zaokrąglić liczbę do wielokrotności innej liczby, należy najpierw wejść w zakładkę „Formuły”, a następnie wybrać opcję „Matematyczne i trygonometryczne”.

zaokrąglenie

Otworzy się nowe rozwijane menu, w którym należy wybrać funkcję ZAOKR.DO.WIELOKR.

zaokrąglenie

Otworzy się nowe okno dialogowe, które pozwoli na wprowadzenie wartości. W polu Liczba (1) należy wprowadzić wartość, która będzie zaokrąglana; w polu Wielokrotność (2) należy wprowadzić liczbę, której wielokrotność będzie obliczana w stosunku do podanej liczby. W polu poniżej (3) zostanie podany wynik danej funkcji. Aby wstawić ją do arkusza, należy wybrać „OK” (4).

zaokrąglenie

Zobacz również:

Jak stworzyć drzewo genealogiczne?
Jak utworzyć wykres przestawny?
Jak wstawić znak wodny w Excelu?
Jak wstawić nagłówek/stopkę?
Znaki odwołania w formułach

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady