Znaki odwołania w formułach

Znaków porównania i odwołania w formułach używamy zazwyczaj wówczas, gdy tworzona formuła odwołuje się do innego zakresu komórek, a nie do składowych ujętych w danej komórce. Oznacza to, że znaki te stosuje się zazwyczaj do bardziej rozbudowanych formuł.

Rozwiązanie:

Znaki odwołania to znaki, które spotykamy również w popularnych funkcjach, na przykład takich, jak SUMA. Oznaczają one odwoływanie się do danego zakresu komórek.

Podstawowym znakiem odwołania jest dwukropek – „:”. Oznacza on konkretny zakres, z którego mają być wybierane wartości. Przecinek („,”) oddziela dwa zakresy, z których mają być pobierane wartości, łącząc je. Inną rolę pełni spacja („ „), która oddziela dwa zakresy komórek, wybierając z nich wspólną wartość (np. jedną komórkę znajdującą się w obu zakresach) i używając ją do formuły.

Zobacz również:

Jak usunąć przecinek na końcu tekstu komórki?
Jak stworzyć spis telefonów w firmie?
Jak korzystać z własnego szablonu skoroszytu?
Jak wyłączyć automatyczne nagłówki kolumn i wierszy?
Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie bezwzględne)?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady